header

Van bestuurlijk Geschikt naar bestuurlijk Ervaren op niveau B

Intensieve verdieping en werken aan continu geschikt zijn

De pensioenmaterie is complexer geworden en het speelveld waarbinnen pensioenfondsen opereren is voortdurend in beweging. In die complexe en onrustige omgeving nemen uw verantwoordelijkheden als lid van een verantwoordingsorgaan, belanghebbendenorgaan of visitatiecommisie tegelijkertijd toe. Op allerlei terreinen verwacht men kennis van u. Om een goede en kritische gesprekspartner te kunnen blijven voor het bestuur, en de belangen van deelnemers en gepensioneerden te kunnen blijven dienen, is het van belang goed beslagen ten ijs te komen. 

Het leertraject ‘Van Geschikt naar Ervaren op niveau B’ biedt u de optimale verdieping voor uw rol in het verantwoordingsorgaan. U volgt grotendeels hetzelfde traject dat bestuurders doorlopen. Daardoor kunt u een kritische gesprekspartner blijven voor het bestuur. U krijgt scherper inzicht in het beleid van uw eigen pensioenfonds en de context daarvan, leert een actieve gesprekspartner te zijn voor bestuurders en adviseurs en ontwikkelt grip op actuele ontwikkelingen. U volgt een persoonlijk traject waarbij uw eigen pensioenfonds centraal staat. 

Het gewenste ervaringsniveau bereiken

Uw leertraject start altijd met een intake, waarin we samen kiezen voor het meest effectieve leerpad voor het gewenste ervaringsniveau. De invulling is afhankelijk van uw achtergrond, ervaring, uw rol binnen het verantwoordingsorgaan en de situatie van uw pensioenfonds. 

Voor een optimaal eindresultaat zetten we zowel online als klassikale leermiddelen in. De digitale leeromgeving daagt u uit uw eigen pensioenfonds beter te doorgronden. Tijdens de klassikale bijeenkomsten helpt de docent uw inzichten verder te duiden. Gelijkende verantwoordingsorganen of functies gaan in groepen aan de slag waardoor u ruimschoots van elkaar leert. 

Verdiepende modules

Van Geschikt naar Ervaren op niveau B bestaat uit vijf verdiepende modules. De modules sluiten aan bij de verschillende commissies in pensioenfondsbesturen.

Aantoonbaar ervaren

Het leertraject Van Geschikt naar Ervaren op niveau B heeft van CPION het predicaat Registeropleiding BDP ontvangen. Na het afronden van uw persoonlijke traject en het succesvol voltooien van de opdrachten ontvangt u een SPEN-gecertificeerd diploma.

Met dit diploma bent u aantoonbaar ervaren voor een functie in een verantwoordingsorgaan in de collectieve pensioensector. U kunt een professionele en verantwoorde invulling geven aan uw rol in het verantwoordingsorgaan. 

Aanvullende informatie

Voor wie
U bent bijvoorbeeld:

  • lid van een Verantwoordingsorgaan
  • lid van een Belanghebbendenorgaan
  • lid van een Raad van Toezicht
  • lid van een Visitatiecommissie.

Prijzen
De prijs per module bedraagt € 2.655 met uitzondering van de module Vermogensbeheer & beleggingsbeleid en de module Boardroom dynamics. Deze modules zijn anders van opzet. De prijs van de module Vermogensbeheer & beleggingsbeleid bedraagt € 3.650. De prijs van module Boardroom dynamics is € 3.060.

De prijzen van de modules zijn vrij van btw, en inclusief lesmateriaal, SPO Perform, koffie/thee, lunches en diner op de eerste dag van de klassikale bijeenkomsten.

Optioneel
U kunt een overnachting bij ons boeken voor € 110.

Data
Een uitgebreid en actueel overzicht van de startdata van de modules en de bijbehorende data van de klassikale bijeenkomsten vindt u hier. De startdatum is de datum waarop het online gedeelte van de module start.

Diplomabepalingen
Meer informatie over de diplomabepalingen voor de Governance Leergang Van geschikt naar ervaren op niveau B vidt u hier (pdf).