header

Masterprogramma Vermogensbeheer

Actuele dilemma's - reflecteren op aanpak - nieuwe inzichten

Besturen betekent onder alle omstandigheden het stuur in handen hebben. Bestuurders moeten in control zijn. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De vraagstukken op de bestuurstafel worden steeds complexer. Dat geldt zeker ook voor vermogensbeheer.

In een onstuimige economische omgeving en met de extreem lage rente van vandaag is voldoende rendement halen om de pensioentoezeggingen na te komen allerminst vanzelfsprekend. Daarnaast spelen issues als kostenbeheersing, balansrisicomanagement, het voorkomen van onnodige complexiteit en governance en countervailing power een steeds indringender rol in het vormgeven van het beleggingsbeleid. Deze issues en de steeds in beweging zijnde omgeving vragen om verdieping van uw kennis, maar vooral verdieping van uw inzicht. Zodat u voldoende in staat blijft om te reflecteren op de strategie van het fonds en de aanpak van het beleggingsproces.

Om u als bestuurder te ondersteunen bij het doorlopend verdiepen van uw beleggingskennis, ontwikkelden TIAS en SPO een uniek Masterprogramma Vermogensbeheer. In een doorlopend programma van 4 Masterclasses per jaar komt het hele beleggingsproces aan bod. Van het vormgeven van beleid tot en met de implementatie en uitvoering ervan. De ochtenden staan in het teken van kennisoverdracht. 's Middags is er alle aandacht voor de dilemma's waar u als bestuurder voor staat. 

Opzet en duur

Per Masterclass krijgt u inzicht in actuele dilemma’s en thema’s, reflecteert u op de aanpak van uw eigen fonds en uw eigen handelen én doet u nieuwe inzichten op in interactie met collega-bestuurders. Want leren doet u ook en juist van elkaar.  

Voorafgaand aan een Masterclass bereidt u zich voor met online leermiddelen. Zo komt u goed beslagen ten ijs bij de sessies.

Het doorlopende programma bestaat uit jaarlijks 4 Masterclasses. De sessies zijn desgewenst ook los te volgen. TIAS en SPO zien echter een sterke meerwaarde in de integrale benadering van het totale programma, omdat daarin het hele beleggingsproces wordt doorlopen.

Masterclasses - thema's

Masterclass Governance en organisatie

Van een pensioenfonds wordt meer dan ooit 'good governance' verwacht. Als manager of bestuurder is het essentieel dat u goed en integer vermogensbeheer en risicomanagement aanstuurt, op basis van transparante regels met goed toezicht en adequate verantwoording. In reactie hierop is de workload sterk toegenomen, maar zijn ook organen als beleggingscommissie en bestuursbureau gegroeid. Tijd voor een frisse blik.  

Datum bijeenkomst: woensdag 11 maart 2020 

Masterclass Balansrisicomanagement

Het neerzetten van een integrale aanpak, maar ook concreet beslissen op basis daarvan, vergt inzicht in modelaannames en eigen gedrag. Waarop baseer ik als bestuurder beleid? Zijn er buiten ALM nieuwe ontwikkelingen, of moeten we het hiermee doen? 

Datum bijeenkomst: woensdag 20 mei 2020 

Masterclass Beleggingsbeleid

In deze Masterclass ligt de focus op een goede wisselwerking tussen het vormgeven van beleggingsbeleid, de verschillende korte- en langetermijndoelen die een pensioenfonds heeft voor beleggen, en hoe een pensioenfondsbestuur hieraan invulling moet geven. Welke ontwikkelingen zijn wel en welke zijn niet relevant? 

Datum bijeenkomst: woensdag 16 september 2020

Masterclass Uitvoering risicobeheer en beleggingsbeleid

In deze Masterclass is aandacht voor monitoring en de bewakingskant. Pensioenfondsbestuurders vragen en krijgen steeds meer informatie om bij de uitvoering en uitbesteding 'in control' te zijn. Hiervoor is nauwelijks aandacht in de praktijk. 

Selectie en monitoring; een achterhaald concept? Er komt steeds meer informatie en onderzoek beschikbaar over de resultaten en effecten van monitoring en selectie bij vermogensbeheer. Welke oude schoenen passen nog, of moeten worden weggegooid? Wat zijn cruciale keuzes waarop een fonds of commissie moet letten? Welke valkuilen zijn te vermijden? 

Datum bijeenkomst: woensdag 18 november 2020

Curatorium

Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding  Afbeelding
Jean Frijns

Independent Financial Services Professional
Fons Lute

Client Portfolio Manager Russell Investments 
Alfred Slager

Professor Pension Fund Management TIAS
Erna Boogaard

Shell Asset Management Company
Jeroen Schreur
Head of Investments ABP

Aanvullende informatie

Voor wie
U bent bijvoorbeeld pensioenfondsbestuurder, niet-uitvoerend pensioenfondsbestuurder of manager van een pensioenfonds. Het Masterprogramma Vermogensbeheer veronderstelt voorkennis op B-niveau. Daarmee kunt u op het juiste niveau deelnemen aan de discussie. 

Prijzen
Het doorlopende programma bestaat uit jaarlijks 4 Masterclasses. Uw investering bedraagt € 5.240 per 4 sessies, vrij van btw. Dit is inclusief lesmateriaal, koffie/thee en lunch tijdens de bijeenkomsten.

Inschrijven
U kunt zich hier direct inschrijven voor het Masterprogramma Vermogensbeheer 

In een notendop: Opleiding Vermogensbeheer

Interessant voor iedereen die met vermogensbeheer te maken heeft

Meer weten