Krachtenbundeling SPO en Nyenrode Business Universiteit

De pensioensector staat voor een grote transitie. Die transitie vraagt van pensioenfondsbestuurders en uitvoeringsorganisaties om de nieuwste kennis en aandacht voor goed leiderschap. SPO en Nyenrode vullen elkaar goed aan en spelen samen nog beter in op de behoefte van iedereen die in de sector werkt. Door de krachten van SPO en Nyenrode Business Universiteit te bundelen staan we samen sterk om de transitie binnen de sector aan te gaan.

Pensioenfondsen zijn verantwoordelijk voor het (toekomstig) inkomen van miljoenen Nederlanders. Dat vraagt om verantwoordelijke bestuurders en professionals. De komende jaren is bovendien veel ondernemingskracht nodig om het nieuwe pensioenstelsel vorm te geven. SPO is sterk verbonden aan pensioenfondsen en -uitvoerders, Nyenrode heeft de wetenschappelijke kennis in huis over leiderschap en verandervraagstukken en goede banden met het bedrijfsleven. De samenwerking zorgt voor innovatie en een breed onderwijsportfolio voor bestuurders, directieleden en uitvoerders in de hele pensioensector. Hierbij is aandacht voor inhoudelijke kennis, praktische relevantie, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.

Digitale en duurzaamheidstransformatie

Naast het nieuwe pensioenstelsel zien SPO en Nyenrode nog twee ontwikkelingen die het belang van de overname vergroten. In de eerste plaats is er de digitalisering van bijvoorbeeld processen en hoe klanten worden bediend. Daarnaast speelt de transformatie naar een duurzame economie: pensioen gaat om meer dan geld alleen. Pensioenfondsen en vermogensbeheerders dragen daarin een bijzondere verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties en het leefbaar houden van de planeet.

Visie op de overname

We spraken Theo Kocken, André Snellen en Koen Becking over hun visie op de overname.

Theo Kocken, Voorzitter Raad van Advies SPO: “Ik ben als voorzitter van de Raad van Advies van SPO erg tevreden dat SPO en Nyenrode, na een zeer solide besluitvormingsproces van beiden kanten, gefuseerd zijn.  Met de grootste pensioentransformatie uit de Nederlandse geschiedenis voor de boeg en een snel professionaliserende en digitaliserende sector heeft Nederland meer dan ooit behoefte aan hoog-kwalitatieve pensioenopleidingen die adequaat inspelen op de veranderende wetgeving, technologie et cetera. SPO-Nyenrode zal een van de grootste spelers zijn met een praktisch totaalpakket, van basis opleidingen tot aan executive-niveau. Door de creatie van een extra leerstoel is de fusie ook een extra impuls voor wetenschappelijk pensioenonderzoek in Nederland. De fusie had niet op een beter moment kunnen komen.”

André Snellen, Bestuursvoorzitter SPO: “De combinatie SPO/Nyenrode sluit optimaal aan bij de ontwikkelingen in zowel de pensioen- als de onderwijsmarkt. Met het nieuwe pensioencontract heeft de pensioensector behoefte aan een naadloos doorlopend opleidingsaanbod. Startend bij HBO/HBO+, zoals SPO dat al aanbiedt, tot het hoogste academische niveau, inclusief eigen onderzoek en een nieuwe leerstoel in de boezem van Nyenrode Business University. Voor de pensioensector komt via SPO/Nyenrode de brede ervaring vanuit Nyenrode op het gebied van transitie en klantbediening beschikbaar. Op de onderwijsmarkt was al langer een ‘any place, any time, any device’ ontwikkeling zichtbaar waar SPO met ‘SPO perform’ aan tegemoet kwam. Deze ontwikkeling kan nu met het volle gewicht van de Nyenrode Business University worden versneld. En samen met bovengenoemde doorlopende leerlijn kan de combinatie SPO/Nyenrode nog dichter bij haar pensioenfondsen staan. Het is dan ook met een gerust hart dat ik als voorzitter van de ‘achterblijvende’ stichting de komende 5 jaar de financiële middelen van die stichting naar de combinatie SPO/Nyenrode zal begeleiden.”

Ook Koen Becking, rector en bestuursvoorzitter Nyenrode Business Universiteit, deelt graag zijn visie op de overname en de krachtenbundeling.

Locatie Den Haag

De huidige vestiging van SPO in Den Haag blijft bestaan en wordt daarmee een derde locatie van Nyenrode, naast Breukelen en Amsterdam. Zo zitten de opleiders goed bereikbaar voor de sector, vlakbij de Pensioenfederatie, beleidsmakers en sociale partners zoals werkgevers en werknemersorganisaties.