header

Van geschikt bestuurder naar topbestuurder

Vraagt constante nieuwsgierigheid en een lerende mindset

De rol van pensioenfondsbestuurder is een belangrijke rol, die je goed wilt invullen. Je bent immers verantwoordelijk voor het pensioen van veel mensen. Maar hoe ontwikkel je van beginnend naar vakbekwaam bestuurder? Hoe word je geschikt? En hoe word je een topbestuurder?

Geschiktheid is meer dan een eis. Het is een voorwaarde om in control te zijn en countervailing power in te kunnen zetten. Om bij te dragen aan de doelen en ambities van je fonds. Vakbekwame bestuurders zien de samenhang in de dossiers en hebben een visie op het beleid van het fonds. Ze houden medebestuurders en (mede)beleidsbepalers scherp en vervallen niet in politiek spel. Ze kweken vertrouwen zodat iedereen zich gehoord voelt en streven met elkaar één doel na. 

In dit artikel leest u de visie van SPO hoe geschiktheid in te zetten om een topbestuurder te worden. Dat begint met de vragen: Wat is geschiktheid? Doe ik de goede dingen? En hoe kan ik als pensioenfondsbestuurder of medebeleidsbepaler anticiperen op de toekomst?

Ambities en inzet van geschiktheid

Geschiktheid bestaat uit drie elementen: professioneel gedrag, kennis en vaardigheden. Alle drie de elementen zijn even belangrijk voor het goed uitvoeren van je rol. Maar wie professioneel gedrag centraal stelt, zorgt er vanzelf voor dat de deskundigheid en competenties op orde zijn. En blijven. 

Professioneel gedrag gaat namelijk verder dan alleen integriteit. Het vereist een constante nieuwsgierigheid, drive en lerende mindset. Wie dat als eigenschap heeft, wil bijblijven op alle vlakken en richt zich op permanente educatie. Het gaat erom het beste uit jezelf te halen en iedere dag een beetje beter te zijn. Deskundigheid wordt daarmee een basishygiëne.

Nieuwsgierigheid voeden

Het pensioenvak brengt complexiteit met zich mee. Door historische en actuele ontwikkelingen en samenhang van dossiers. Het draait niet alleen om vermogensbeheer maar ook om de economische context, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende wetgeving. Dat maakt het pensioenvak interessant. Een goede bestuurder houdt de strategische doelen van het fonds voor ogen, houdt actualiteiten bij en neemt tijd voor reflectie: wat is er nieuw en waar ben ik benieuwd naar?

Er wordt vaak gedacht dat er nieuwsgierige en niet-nieuwsgierige mensen zijn. Dat klopt niet. Nieuwsgierigheid kun je ontwikkelen. Hoe? Door vragen te stellen, aan jezelf en aan anderen. Vragen zijn de bron van iedere vorm van nieuwsgierigheid. Bovendien werkt nieuwsgierigheid als een verslaving. Wie vaak nieuwsgierig is, wordt steeds nieuwsgieriger. Nieuwsgierigheid helpt je om een betere bestuurder te worden omdat je dieper in de materie raakt.

Anticiperen op de toekomst

Als beginnend bestuurder moet je eerst goed in je rol komen. De tweede stap is doorgroeien naar een bestuurder die een visie heeft en die borgt dat een team van bestuurders daadwerkelijk als team werkt. En uiteindelijk gaat het erom door te groeien naar de top: als vakbekwame bestuurder de organisatie optimaal laten functioneren in het volledige speelveld van interne en externe partijen.

Leren is een continu proces en stopt niet na de afronding van opleiding A of B(+). De pensioensector en de wereld om ons heen zijn immers voortdurend in beweging. Maatschappelijke, demografische, economische, technologische en politieke ontwikkelingen kunnen voor veranderingen zorgen die je als bestuurder moet kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. Verandering is daarmee de enige constante.

Als bestuurder moet je daarom verandervermogen bezitten. En weten wat je moet doen als je even niet weet wat je moet doen. Het vraagt andere competenties dan in het verleden. Het vraagt reflectievermogen, samenwerken en kennis delen. Het vraagt mentale weerbaarheid om te durven omgaan met veranderingen en bijbehorende keuzes. En het vraagt nieuwsgierigheid en actualiteit. Wie bijblijft, anticipeert op de toekomst.

Wat is een lerende mindset?

Een lerende mindset, ook wel growth mindset genoemd, is een op groei gerichte mindset die ervan uit gaat dat iedereen in staat is om te veranderen door te leren en ervaringen op te doen. Als je een op groei gerichte mindset hebt, leer je van kritiek, laat je je inspireren door anderen, ben je blij met uitdagingen en geef je niet op bij tegenslag. (bron Carol Dweck)

Lees meer over: Governance

Onze Cases

Lees de ervaringen van onze klanten

Bekijk onze cases

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers