Besluitvorming verbeteren met Behavioral Finance

Als pensioenfondsbestuur bent u continu bezig om een zo goed mogelijk pensioen te realiseren voor uw deelnemers. Goede besluitvorming is belangrijk om de juiste sturing te geven en inhoudelijk controle te houden. Ook gedragsmatige invloeden spelen mee tijdens besluitvorming en helaas is bekend dat deze ook verstorend kunnen werken. Inzichten uit de Behavioural Finance kunnen helpen om het besluitvormingsproces te verbeteren. Kirna Smit geeft vijf tips.

Tip 1. Irrationaliteit is een gegeven

Keer op keer blijkt dat de mens zich niet altijd rationeel gedraagt. Ons brein heeft de neiging te kort door de bocht te willen, of we dit nu leuk vinden of niet. Dus begin met het accepteren van irrationaliteit, bij uzelf en in de wereld om u heen.

Tip 2. Ken de omstandigheden die irrationaliteit versterken

Irrationaliteit hoeft niet altijd een probleem te zijn, maar het kan u wel in de weg zitten wanneer er ongunstige omstandigheden zijn en er grote beslissingen genomen moeten worden. Dus herken tijdsdruk, stress, incomplete informatie en grote belangen en wees er alert op.

Tip 3. Focus op uw proces

Als bestuur zit u middenin een dynamische en complexe wereld. Veruit het meeste wat daarin gebeurt ligt buiten uw eigen controlesfeer, hoeveel invloed het ook op uw fonds heeft. Dus focus op uw eigen besluitvormingsproces, daar heet u namelijk wel controle over. En probeer de rest los te laten.

Tip 4. Herken de meest voorkomende gedragsvalkuilen

Behavioural Finance slaat een brug tussen psychologie, sociologie en economie en is daarmee waardevol voor pensioenfondsen. Ken onderzochte valkuilen als confirmation bias, verliesaversie en autoriteitsbias en kijk om u heen om ze ook daadwerkelijk te herkennen.

Tip 5. Maak besluitvorming minder vatbaar voor gedragsvalkuilen

Wanneer u gedragsvalkuilen kunt herkennen, kunt u er ook mee aan de slag. Zoek in uw besluitvormingsproces naar verbeteringen en bespreek ze met elkaar. Meer tegengas inbouwen? Weg van de waan van de dag? Minder uitstellen? Ga de uitdaging maar aan!

Behavioural Finance en Besluitvorming

Benieuwd naar de toepassing van deze tips in de praktijk van uw pensioenfonds? De maatwerkmodule Behavioural Finance en Besluitvorming – met Kirna Smit als docent – geeft een praktische invulling aan dit onderwerp om daarmee ook uw besluitvormingsproces te verbeteren.