Daadkracht en sterk leiderschap in dynamische tijden

De Nederlandse pensioensector is bezig aan een megaklus: de transitie van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel. Aangevuld met de digitale- en duurzaamheidstransitie staat de sector voor een flinke uitdaging. Tegelijkertijd blijft het normale pensioenbedrijf onverminderd doorgaan en wordt van het bestuur, de raad van toezicht en de sociale partners sterk leiderschap en daadkracht verwacht. In een snel vernieuwend landschap is het up-to-date houden van je kennis en het uitwisselen van ervaringen en ideeën daarom essentieel. Het Executive Pensions Program® is erop gebrand de pensioenprofessional te voorzien van de academische kennis en praktische toepasbaarheid die nodig zijn om de complexe vraagstukken met elkaar aan te gaan.  

Het EPP-programma voorziet de deelnemers in hun zoektocht naar oplossingen voor zowel de korte- als lange termijnuitdagingen waar de pensioensector voor staat, zegt Jacob Schoenmaker, moderator en begeleider van het programma. “Het programma is ontworpen om groei en ontwikkeling op zowel persoonlijk als professioneel vlak te bevorderen. Alle aandachtsgebieden waar een pensioenbestuurder nu mee te maken heeft of op zijn minst moet beheersen komen aan bod. Dit geldt natuurlijk voor goed bestuur (governance), verslaggeving, pensioencommunicatie en (maatschappelijk verantwoord) vermogensbeheer. Door bijvoorbeeld zelf met ALM-uitkomsten te spelen, leren deelnemers de uitkomsten van deze studies op de juiste waarde in te schatten. De rol van het toezicht, wet- en regelgeving en risicomanagement komen bij al deze onderwerpen aan bod”.

Alleen passief kennis ophalen is er in het EPP-programma niet bij

Dat het programma erop gericht is dat deelnemers niet alleen informatie komen halen maar zelf ook iets brengen is volgens Schoenmaker buitengewoon waardevol. “Iedere deelnemer brengt een unieke invalshoek en ervaring mee vanuit zijn eigen praktijk. Daarmee hebben alle deelnemers ook iets toe te voegen aan een levendige discussie. Wij verwachten dan ook een actieve houding en zeker als moderator lok ik een actieve participatie uit.  

De vraag hoe deelnemers bij het eigen fonds om gaan met de bestuurlijke dillema’s die die dag op de agenda staan komt regelmatig terug. Met de voorbeelden uit de eigen praktijk brengen deelnemers de theorie tot leven. Daar kunnen de andere deelnemers en zelfs docenten veel van leren. Op die manier leren deelnemers en docenten elkaar ook beter kennen. Daarmee is het EPP-programma ook een ideale manier voor deelnemers om hun netwerk binnen de pensioensector uit te breiden.” 

Individuele leerdoelen en collectieve kennisdeling staan centraal 

Jacob Schoenmaker heeft voor de start van het EPP-programma intensief contact met de deelnemers.  “We willen er zeker van zijn dat de opleiding voldoet aan de verwachtingen van iedere deelnemer. Daarom is het essentieel dat we de individuele leerdoelen vooraf inventariseren. Deze leerdoelen neem ik vervolgens mee naar iedere voorbespreking die ik met de docenten heb. Dat biedt de docenten vervolgens de kans om in hun college ook maatwerk aan te bieden. Gedurende de cursus monitoren wij ook de voortgang van de realisatie van die doeleinden. Op die manier weten wij zeker dat de deelnemers met een tevreden gevoel de opleiding afronden.” 

De drie type deelnemers in de collegebanken 

Schoenmaker geeft aan dat het programma voor iedereen geschikt is die betrokken is bij de pensioensector en open staat voor verdere verdieping. Hij ziet wel dat hij voornamelijk drie type deelnemers bij dit programma treft. “Allereerst zijn er de (aspirant)bestuurders zelf. Zeker als deze vanuit de pariteit zijn gekozen is het zonder aanvullende studie in de meeste gevallen niet te doen om bestuurlijke vraagstukken te doorgronden. In de colleges wordt de materie in overzichtelijke blokken opgedeeld en door een toonaangevende expert binnen dat blok toegelicht.  

De tweede groep bestaat uit medewerkers met verschillende disciplines die werken op een pensioenbureau zelf. Zij hebben vaak de behoefte om over de schutting van hun eigen specialisatie heen te kijken.  

De derde groep bestaat uit deelnemers die voor een uitbestedingspartner van pensioenfondsen werken. Zij werken bijvoorbeeld voor een fiduciair of pensioenadministrateur. Deze opleiding helpt ze zich te verdiepen in bestuurlijke vraagstukken. Door te leren denken als bestuurders kunnen zij hun werk en adviezen beter afstemmen op de bestuurlijke behoeften.”     

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en bouw je dossierkennis op  

Het niveau van het programma ligt hoog en daarom adviseert Schoenmaker om ter voorbereiding het nieuws goed bij te houden en dan natuurlijk met name op pensioengebied. “Mijn eigen dag start altijd met een kop koffie en het lezen van het Financieel Dagblad en vervolgens log ik ook in bij PensioenPro. Maar iedereen kan vrij eenvoudig via internet het laatste nieuws over pensioenen lezen. Door dat consequent te doen bouw je dossierkennis op. Dat helpt echt bij het vervolgens kunnen plaatsen van de theoretische kennis die tijdens de opleiding door de docenten wordt behandeld.” 

Doe alvast inspiratie op! Lees hier de pensioenessays van 2023!

Onderdeel van het EPP-programma is het schrijven van een essay in groepsverband. Schoenmaker: “Het schrijven van het essay dwingt de deelnemers om niet alleen actief met de literatuur aan de slag te gaan, maar daar ook zelf iets aan toe te voegen. Deze verdiepingsslag draagt bij aan de expertise van de deelnemers. Maar het zorgt ook voor een zeer intensieve samenwerking en band tussen de deelnemers waarmee het essay wordt geschreven. Dat laatste is volgens mij minstens zo waardevol.”

In de bundel, getiteld ‘Verbinding is zo gek nog niet,’ verkennen onze EPP-deelnemers van 2023 de weerstand tegen verandering en benadrukken ze de essentie van verbinding bij elke grote transformatie. De titels van de essays zijn: 

  • De pensioensector: buigen of barsten. Een kwalitatief onderzoek naar trends en beheersing in de pensioensector 
  • Welke invloed heeft de huidige dynamiek in de pensioensector op de samenstelling van het bestuur en het besturen van pensioenfondsen 
  • Pensioenfondsbestuur: effectief sturen op de toekomst is een grote uitdaging 
  • Pensioenrevolutie: liberté, égalité & fraternité?

Het Executive Pensions Program®

De kerndoelstelling voor de deelnemer aan het EPP-programma is: De pensioenleider van de toekomst worden en het geheel van de vraagstukken van de sector in samenhang overzien.  

Nadat u dit programma heeft gevolgd bent u een gecertificeerde pensioenprofessional op niveau B+ en heeft u een reward for life.