Samen werken aan geschiktheidsbeleid en -ontwikkeling

Een pensioenfonds streeft naar een zo goed mogelijk pensioen voor haar deelnemers. Goed bestuur is hierbij een voorwaarde. Om de performance van een pensioenfonds in zijn geheel te optimaliseren zijn leren en ontwikkelen belangrijke factoren.

SPO biedt een beproefd cyclisch proces voor ontwikkeling en geschiktheidsbevordering, afgestemd op de strategische doelen van uw pensioenfonds. Voor zowel bestuur, verantwoordings- of belanghebbendenorgaan, Raad van Toezicht, bestuursbureau en als pensioenfondsorganisatie als geheel. Op basis van onze jarenlange ervaring nemen wij voor u het proces uit handen en adviseren u over de beleidskaders om resultaten te optimaliseren zodat het pensioenfonds zo goed mogelijk kan presteren.

Aanpak

Redenen om te kiezen voor een samenwerking met SPO:

 • Wij stemmen de processen geheel af op uw specifieke situatie en wensen
 • U kiest voor een gestructureerde en beproefde aanpak in de sector
 • Iedereen is up-to-date en continuïteit in de gremia geborgd
 • Uw (aankomend) bestuurders zijn tijdig opgeleid en klaar voor Toetsing door DNB
 • Geschiktheidsontwikkeling en verdere verdieping zijn gekoppeld aan de strategie en ambities van uw pensioenfonds
 • Inwerken gebeurt snel en efficiënt, door een combinatie van interne en externe expertise
 • U lift mee op leerinnovaties die we voor en met de sector ontwikkelen
 • U behoudt de regie en bent ‘in control’ op geschiktheid door tussentijdse monitoring en overzichtelijke rapportages
 • U bent aantoonbaar compliant met de Toezichtkaders en de Code Pensioenfondsen op het gebied van permanente educatie

Met onze beproefde ontwikkelmethode doorlopen we samen de volgende stappen:

 • Scan van uw vertrekpunt: het huidige geschiktheidskader en de strategische doelen om samen te bepalen waar we naartoe gaan werken
 • Afstemming van de cyclische aanpak op de specifieke situatie van uw fonds
 • Het maken van afspraken over rolverdeling en de intensiteit van samenwerking
 • Het voeren van individuele ontwikkelgesprekken en uitvoeren van de gap-analyse
 • Opstellen en uitvoering van het geschiktheidsjaar(actie)plan
 • Evaluatie van het proces en resultaten, gevolgd door het doorvoeren van verdere aanscherpingen.

Resultaat

Uw pensioenfonds kan optimaal presteren met een goed ingericht proces voor ontwikkeling en geschiktheidsbevordering, passend bij en afgestemd op de strategische doelen van uw pensioenfonds.

Waardering

Pensioenfonds Unilever APF

”De missie van Unilever APF is om deelnemers te helpen aan een onbezorgde oude dag. Een goed bestuur is hierbij een voorwaarde. Het ziet leren en ontwikkelen als een bepalende factor om de performance van het pensioenfonds en de gremia als geheel te bevorderen. Voldoen aan de geschiktheidseisen is de minimale norm. Grip op de ontwikkelingen en ontwikkelingsintensiteit, kwaliteit, continuïteit , en aansluiting op de pensioensector zijn belangrijke voorwaarden. Om deze reden schakelt Unilever APF SPO in om het proces en de resultaten te optimaliseren.”

Shell Pensioenfondsen

”Het pensioenfonds van Shell wil voorloper zijn op het gebied van pensioenen en bestuurlijke geschiktheid. SPO verzorgt voor de Shell pensioenfondsen SSPF en SNPS de gehele jaarcyclus van deskundigheids- en geschiktheidsbevordering. Vanuit een proactieve aanpak wordt een efficiënte uitvoering met een optimaal resultaat bereikt.”

Voorbeeld taak- en rolverdeling

Download de voorbeeld taak- en rolverdeling hier.