SPO en IPE slaan de handen ineen

Na een succesvolle introductie in 2020 verzorgt SPO samen met IPE tussen 7 en 18 juni 2021 de volgende (online) cursus voor internationale vermogensbeheerders en business development functies (senior level) die de Nederlandse pensioenmarkt bedienen.

Deze cursus, opgebouwd uit vijf modules, stelt de deelnemers in staat om zich goed te oriënteren op de Nederlandse pensioensector. Ze krijgen kennis en inzichten aangereikt om de dienstverlening aan Nederlandse pensioenfondsen optimale in te vullen.

De cursus was een heel goede introductie op de Nederlandse markt. De combinatie van theorie en praktische oefeningen was erg handig.

Het doel van de cursus is dat de doelgroep actuele kennis aangereikt krijgt waardoor zij relevante gesprekspartners voor Nederlandse pensioenfondsen zijn. Met als resultaat passende dienstverlening en lagere risico’s.

De cursus is praktisch, toepassingsgericht en interactief. Behandeld worden onderwerpen als Nederlandse wet- en regelgeving, type pensioenregelingen, toezicht vanuit DNB en AFM, trends en ontwikkelingen, portfolio’s van Nederlandse Pensioenfondsen, risicomanagement, ESG en meer.

De docenten waren zeer deskundig en degenen met een actieve rol bij pensioenfondsen gaven uitstekende live voorbeelden, die zeer nuttig waren.

Ik ben erg tevreden over de cursus – het was echt een goede update. Ik kreeg veel beter begrip van de Nederlandse markt; de cursus heeft me bijvoorbeeld geholpen om volledig op de hoogte te raken van de regelgeving. Als er cursussen zouden worden aangeboden voor de Duitse en Zwitserse markt, zou ik die zeker ook willen bijwonen.

IPE is Europa’s toonaangevende internationaal opererende uitgever en leverancier van informatie over Europese pensioenen en institutionele investeringen (vakbladen, congressen). Zij bedienen ’s werelds belangrijkste vermogensbeheerders.