SPO bestaat 30 jaar!

In 1991 vond de statutaire oprichting van SPO plaats. Nu alweer 30 jaar geleden dus! Wist u dat SPO al twee jaar voor de statutaire oprichting het levenslicht zag? Hiermee werd invulling gegeven aan de breed gevoelde behoefte aan een gecoördineerd en kwalitatief aanbod van opleidingen voor nieuwe medewerkers bij pensioenuitvoerders.

We nemen u graag mee voor een ‘trip down memory lane’. Was is er de afgelopen 30 jaar zoal binnen de sector als bij SPO veranderd? We lichten er een paar mooie momenten uit!