SPO-aanbod ‘Oriëntatie Nieuw Pensioenstelsel’

SPO verbindt kennis en expertise in de pensioensector. Het direct toegankelijk en toepasbaar maken van kennis en expertise vinden we essentieel. Alleen zo kunnen mensen én organisaties continu van elkaar leren en optimaal presteren in een continu veranderende omgeving.

Vakbonden, werkgevers en pensioenfondsbestuurders zullen als gevolg van het pensioenakkoord belangrijke keuzes moeten maken over de inhoud van de eigen pensioenregeling en de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Verantwoordingsorganen, Belanghebbendenorganen en Raden van toezicht krijgen daarbij belangrijke taken.

Welke rol of verantwoordelijkheid u ook heeft rond de uitwerking van het pensioenakkoord: SPO bereidt u daarop voor met webinars, eendaagse SPO opleidingsdagen en verdiepingssessies over deelonderwerpen.

3 september om 14.30 uur vindt het webinar ‘wie doet wat bij het nieuwe pensioencontract’ plaats. U kunt zich hier inschrijven.

Het webinar heeft plaatsgevonden. U kunt zich niet meer inschrijven.