Overbrug het kennisniveau en richt uw bijeenkomsten effectief en efficiënt in

Om het pensioenfonds optimaal te besturen en communicatie- en instemmingstrajecten op goed niveau te kunnen voeren is het belangrijk dat het kennisniveau van alle aanwezigen gelijk is. Maar hoe kunt u bij aanvang van een kennissessie, een vergadering of een instemmingstraject het kennisverschil overbruggen zodat u het gesprek op gelijk niveau kunt voeren?

Aanpak 

Een leerpad in SPO Perform is een handige manier om het gewenste kennisniveau te bereiken. In een leerpad zijn microlearnings   over hetzelfde onderwerp op een logische wijze geordend. Op deze manier vindt u makkelijk en overzichtelijk informatie over   actuele onderwerpen.

Resultaat 

Leerpaden helpen u met de voorbereiding van interne studiedagen en kennissessies. Iedereen start hiermee op hetzelfde niveau en   u kunt de tijd waarin jullie samenkomen efficiënter en effectiever gebruiken en de nadruk leggen op de verdiepende discussie.

Voorbeeld uit de praktijk

Het bestuur en het VO hadden behoefte aan een verdieping op het onderwerp klimaatrisico’s. Er werd een praktijkgerichte sessie opgezet, maar het kennisniveau van de deelnemers lag uiteen. Daarom hebben de deelnemers zich vooraf online voorbereid door het volgen van een leerpad op maat op SPO Perform. In dit leerpad zijn ook stukken opgenomen over het eigen VMB-beleid van het pensioenfonds. De specifieke informatie op het gebied van ESG & klimaat droeg bij aan verdieping op dit onderwerp. Door de fondsspecifieke stukken was iedereen ook direct op de hoogte van het beleid van het fonds en was niet iedereen afzonderlijk van elkaar tijd kwijt aan het zoeken van de relevante stukken. Tijdens de themasessie kon iedereen meekomen omdat het kennisniveau was overbrugd. De samenkomst was efficiënter en effectiever en de nadruk lag op het geven van invulling aan de   behoefte op de verdieping op het onderwerp klimaatrisico’s.

Hoe kunnen we u helpen?

Welk onderwerp staat bij uw pensioenfonds de komende tijd op de agenda? ESG, IT, het nieuwe pensioencontract? SPO helpt graag om bij elk gewenst onderwerp een leerpad op maat in te richten. ​