Kwalitatieve pensioenopleidingen vanuit een sectoraal hart op academisch niveau

Sinds september 2022 is SPO-pensioenopleiders de pensioentak van Nyenrode Business Universiteit. De SPO-programma’s zijn bekrachtigd met de wetenschappelijke expertise van Nyenrode en de pensioenprogramma’s van Nyenrode zijn aangevuld met de praktische kennis en ervaring van SPO. Daarmee is kwalitatief pensioenonderwijs met een sectoraal hart en karakter op academisch niveau ontstaan. Door de krachtenbundeling kunnen we nu als SPO Nyenrode nog beter inspelen op de behoeftes van iedereen die in de pensioensector werkt en bieden we een naadloos doorlopend opleidingsaanbod aan.

De pensioensector staat voor een grote transitie. Die transitie vraagt van bestuurders, directieleden en uitvoerders in de hele pensioensector om de nieuwste kennis en goed leiderschap. Met de doorlopende leerlijn van geschikt worden op niveau A, van geschikt naar ervaren op niveau B tot het hoogste academische niveau (B+), inclusief eigen wetenschappelijk onderzoek en een nieuwe leerstoel in de boezem van Nyenrode Business Universiteit, sluiten we optimaal aan bij de ontwikkelingen en nieuwste inzichten in de pensioensector en op leergebied. De nieuwe, hoogkwalitatieve opleidingen die SPO Nyenrode aanbiedt hebben daarbij zowel aandacht voor inhoudelijke kennis en praktische relevantie, als voor leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.

Executive programma’s op B+ niveau
Versterkt en geborgd vanuit het sectorale karakter, biedt SPO Nyenrode momenteel drie executive programma’s op B+ niveau aan: het Executive Pensions Program, het programma Strategisch Uitbesteden in de Pensioensector en het Masterprogramma Vermogensbeheer. Met het Executive Pensions Program wordt de deelnemende executive de bestuurder van de toekomst en overziet hij of zij de vraagstukken van de sector in samenhang. Met het programma Strategisch Uitbesteden in de Pensioensector krijgen deelnemers praktisch inzicht in de trends en ontwikkelingen in strategisch uitbesteden. De focus ligt daarbij op het inregelen van moderne en toekomstbestendige uitbestedingsrelaties. Het Masterprogramma Vermogensbeheer is een doorlopend programma van 4 Masterclasses per jaar waarin het totale beleggingsproces aan bod komt. Van het vormgeven van beleid tot en met de implementatie en uitvoering ervan. 

Tot slot
Heeft u nog vragen over dit nieuws of bent u benieuwd naar de executive programma’s neem dan gerust contact met ons op dan helpen wij u in een persoonlijk gesprek verder.