Investeren in de toekomst

Er is nog altijd te weinig diversiteit is in de besturen, terwijl een duidelijker stem van jongere generaties met diverse achtergronden in pensioenvraagstukken belangrijk is voor het vergroten van het vertrouwen in en de reputatie van de sector.

Stichting PensioenLab zoekt momenteel naar pensioenfondsen die bereid zijn om samen met andere fondsen te investeren in hun nieuwe Meerjarenplan 2021-2024. Hiermee wordt de stem van jongeren in pensioendiscussies versterkt, de algemene pensioenkennis bij jongeren wordt vergroot, jongeren worden opgeleid en diversiteit in de sector wordt bevorderd. Een belangrijk onderdeel van dit plan is het opleiden van een nieuwe generatie jonge bestuurders tot geschiktheidsniveau A. Dit initiatief wordt onder meer gesteund door de Pensioenfederatie.

Om haar plannen te realiseren heeft Stichting Pensioenlab jaarlijks €200.000 nodig. Pensioenlab zoekt pensioenfondsen die hieraan, gedurende drie jaar, een structurele bijdrage willen leveren. Daarmee kan onder andere jaarlijks een vijver van 10-15 kant-en-klare jonge pensioenfondsbestuurders met geschiktheidsniveau A worden gerealiseerd. Als de financiering rond is, kunnen fondsen, onder begeleiding van PensioenLab, nieuw talent alvast onder hun hoede nemen door praktijkervaring en mentorschap aan te bieden.

Laat voor eind januari 2021 via info@pensioenlab.nl weten hoe jullie fonds investeert in dit initiatief. Ook voor andere vragen of suggesties kun je hier terecht.