header

Governance Leergang afgestemd op Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur

Vernieuwde aanpak helpt pensioenfondsbesturen geschikt worden én blijven

De nieuwe Leergang Governance sluit aan bij de Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur  van de Pensioenfederatie en de invulling van de nieuwe bestuursmodellen. SPO biedt hiermee bestuurders en overige beleidsbepalers de mogelijkheid om een individueel ontwikkeltraject te doorlopen waarmee zij kunnen voldoen aan de zwaardere geschiktheidseisen. De focus ligt daarbij op kennis, competenties én professioneel gedrag. De vernieuwde leergang biedt hiermee bestuurders en beleidsbepalers de mogelijkheid om een vergaande professionele invulling aan hun rol te geven. De Leergang Governance is verankerd in een breder pakket van diensten waarmee SPO pensioenfondsen helpt geschikt te worden én te blijven.

Nieuwe aanbod vanaf voorjaar 2014
Vanaf mei verzorgt SPO lesmodules op niveau A, het geschiktheidsniveau voor beginnende bestuurders, leden van de Raad van Toezicht en het Belanghebbendenorgaan. Vanaf september  biedt SPO modules op niveau B, voor bestuurders die de stap van geschikt naar ervaren willen maken. Het bestuur bepaalt zelf of en in welke mate niveau B binnen het bestuur noodzakelijk is. Dit hangt onder meer af van de ambities, het beleid, de omvang en de complexiteit van het fonds.

Situationele geschiktheid vraagt om individueel opleidingstraject
DNB houdt bij toetsing onder meer rekening met de voorgenomen functie, het bestuurs collectief, de omvang en het risicoprofiel van het fonds. Dit maakt geschiktheid situationeel gebonden en vraagt om een individueel leertraject. Samen met de (aankomende) bestuurder of beleidsbepaler wordt daarom het meest effectieve leerpad samengesteld, zodat deze snel op het gewenste niveau functioneert. Welke onderdelen gevolgd worden, hangt af van de kennis en ervaring van de persoon en van de situatie van het fonds. Dit wordt vastgesteld op basis van een persoonlijk intakegesprek.

Cyclisch model borgt continuïteit collectief bestuur
Werken aan geschiktheid vraagt om een gestructureerde planmatige aanpak. SPO adviseert op basis van een cyclisch geschiktheidsmodel. Inzicht in de startsituatie van het bestuur, rekening houdend met specifieke wensen en mensen vormen het vertrekpunt voor het vaststellen en oplossen van lacunes in geschiktheid. De dienstverlening van SPO is georganiseerd rondom de stappen in deze cyclus. Doel hiervan is het borgen van continuïteit en het ontzorgen van besturen wat betreft beleid en invulling van geschiktheid.

Meer informatie over de vernieuwde Leergang Governance, Besturen 2.0 en het cyclisch geschiktheidsmodel

Neemt u voor vragen of advies contact op met onze adviseurs. Bel (070) 427 66 55

Onze Cases

Lees de ervaringen van onze klanten

Bekijk onze cases

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers