DNB werkt samen met SPO Perform

De Nederlansche Bank heeft een microlearning ontwikkeld over verandervermogen voor SPO Perform, het innovatieve leerplatform van SPO. In deze microlearning trekt DNB de parallel met een andere sector om te zien hoe daar met verandering wordt omgegaan.

Voor bestuurders van pensioenfondsen is het van belang voorbereid te zijn om sturing aan te kunnen geven aan de verandering met als doel de realisatie van strategische langetermijn doelen.  Met het nieuwe pensioencontract is de urgentie en het belang van verandervermogen weer extra zichtbaar geworden.