Vliegende start voor nieuwe medewerkers

Unieke samenwerking AZL, PMT Groep en SPO zorgt voor snel en effectief opleidingstraject

De komst van twee nieuwe klanten bij pensioenuitvoerder AZL vroeg om meer collega’s. Maar hoe krijg je een grote groep nieuwe medewerkers met en zonder pensioenervaring in korte tijd breed inzetbaar? PMT Groep en SPO gingen een unieke samenwerking aan en verzorgden samen met AZL een nieuw en succesvol opleidingstraject op maat.

“Voorheen werden nieuwe medewerkers bij AZL één-op-één op de werkplek ingewerkt”, vertelt Annemiek Kessels, leidinggevende Business Support bij AZL. “Een tijdrovende en bovendien niet uniforme aanpak. Voor deze nieuwe groep medewerkers wilden we dat anders doen, maar er was niet veel tijd. In maart is besloten op welke nieuwe wijze het inwerken vorm zou krijgen en in mei zou de eerste groep al starten.”

Samen in korte tijd veel bereiken

Zowel SPO als PMT Groep werden door AZL om een voorstel gevraagd. Al snel bleek dat de drie partijen elkaar mooi aanvulden.

SPO heeft de pensioeninhoudelijke kennis, PMT Groep beschikt als detacheerder over de ervaring om kennis praktisch toe te passen en AZL heeft weet van de operationele context en systemen.

Patty Kuijper van PMT Groep

Een waardevolle manier van samenwerken, beaamt Gaby Mol van SPO: “Samen hebben we de AZL-specialisten uitgevraagd. Wat doen zij in hun werk? Welke taken, processen en systemen zijn er? En wat moeten nieuwe medewerkers leren voor hun functie? Vervolgens hebben we samen met de AZL-specialisten een opzet voor de lessen en het lesmateriaal gemaakt zodat de specialisten deze zelf konden verzorgen.”

Het was prettig om met elkaar te kunnen sparren over de inhoud, samen creatief te denken en van elkaars krachten te leren. Door snel te schakelen met open communicatie hebben we in zeer korte tijd veel kunnen bereiken.

Pittig traject

In het nieuwe opleidingstraject op maat kregen de medewerkers eerst zowel online als klassikaal een deel theorie. Om vervolgens van een AZL-specialist te leren hoe dat bij AZL werkt en te oefenen met opdrachten in het systeem. De theorie wordt daarmee direct vertaald naar de eigen werksituatie. Pas daarna gingen ze de praktijk in om een deel van de werkvoorraad te verwerken in een online testomgeving. “Een pittig traject, maar de cursisten reageerden enthousiast. Ze vonden het leuk om eerst de juiste inzichten te krijgen, voor ze de praktijk in gingen. Op die manier bleek de informatie vele malen beter te landen”, aldus Mol.

Kuijper gaat verder: “Bij veel pensioenuitvoerders is specialistische kennis van systemen en processen maar bij een beperkt aantal mensen aanwezig. Op deze manier borg je die kennis beter in je organisatie.

“Bovendien gaven veel cursisten aan het speciaal te vinden dat AZL op deze manier in hen investeert. Inmiddels is ook de tweede groep gestart en AZL kan als eigenaar van de opleiding het merendeel van de les nu zelf geven.”

Sneller zelfstandig aan de slag

En de opbrengst voor AZL?

De meerwaarde van dit traject is moeilijk in tijd of geld uit te drukken. Een grove schatting laat 50 procent winst in inwerktijd zien.

“De druk op andere collega’s is een stuk kleiner. En de nieuwe medewerkers kunnen sneller zelfstandig aan de slag. Een van de cursisten kon naderhand zelfs een ervaren collega nog iets leren! Dat noem ik een geslaagd opleidingstraject”, concludeert Kessels.