Verantwoordingsorgaan met verstand van zaken

Kweekvijver klaar voor bestuur

Kweekvijver klaar voor bestuur

Als lid van een Verantwoordingsorgaan is het belangrijk dat u een goede gesprekspartner bent voor het bestuur. Kennis vergaren en de kern van de problematiek begrijpen is dan essentieel. Alleen als u weet waarover het gaat, kunt u uw adviserende taak goed invullen en het door het bestuur gevoerde beleid beoordelen.

Op maat

Het Verantwoordingsorgaan (VO) van Pensioenfonds ING onderkent het belang van een goede gesprekspartner zijn voor het ING-bestuur en schakelde SPO in om hen daarbij te helpen. SPO ontwikkelde voor het VO een opleidingstraject op maat, waarin de leden werden uitgedaagd geschikt te worden op niveau A. Het verwerven van kennis en vaardigheden voor het adviseren en controleren van het bestuursbeleid van het pensioenfonds stond centraal.

Een goede opleiding is noodzakelijk. Het is niet alleen voor het bestuur vervelend als je geen verstand van zaken hebt, maar ook voor jezelf.

Peter Barneveld, lid VO Pensioenfonds ING

Combinatie online en klassikaal

De maatwerkopleiding bestond uit een combinatie van online leren en klassikale bijeenkomsten. Online maakten de leden – elk in eigen tempo en op een moment dat het hen paste – opdrachten en cases, en namen theorie door. Klassikaal werd de casuïstiek verdiept en was er ruimte voor kennisdelen en het stellen van vragen.

De combinatie van online leren en klassikale bijeenkomsten werd zeer gewaardeerd. Wat bovendien interessant bleek, was de ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen met mensen van andere pensioenfondsen. Leren van anderen bracht onvoorzien toegevoegde waarde.

Goed voorbereid

De leden van het VO van het ING-bestuur hebben nu allemaal verstand van zaken, wat plezierig is voor het bestuur én voor henzelf. Ze zijn nu goed voorbereid op hun taken en verantwoordelijkheden en nieuwe leden leerden zich hun rol snel eigen maken. Onderling motiveren alle leden elkaar, omdat ze het belangrijk vinden dat iedereen zich verdiept in het brede terrein van een VO. De leden krijgen zelfs de mogelijkheid om modules op niveau B te volgen. 

Het VO fungeert soms als kweekvijver. Het komt voor dat goed opgeleide VO-leden uiteindelijk in het bestuur terechtkomen.

Peter Barneveld, lid VO Pensioenfonds ING

VO als kweekvijver

Ook de ‘reserveleden’ van het VO zijn geschikt op niveau A. Een groot voordeel. Mensen die op de ‘reservelijst’ staan, kunnen heel makkelijk een vrijgekomen positie innemen. Het komt ook voor dat mensen uit het VO uiteindelijk in het bestuur terechtkomen. Het VO fungeert als een kweekvijver: VO-leden die goed zijn opgeleid, zijn klaar voor het bestuur.