Het voortbestaan van uw pensioenfonds

Zit u nog op het juiste spoor? Of zijn er wellicht alternatieven?

Zit u nog op het juiste spoor? Of zijn er wellicht alternatieven?

De eisen worden hoger, de rente blijft maar dalen, dekkingsgraden staan onder druk of het aantal deelnemers in uw fonds loopt terug. Kortom, ontwikkelingen die het bestaansrecht van uw pensioenfonds hard kunnen raken. Zit u nog wel op het juiste spoor? Of zijn er wellicht alternatieven? SPO helpt u uw toekomstmogelijkheden te verkennen.  

Elke euro die niet wordt besteed aan pensioenopbouw is een verloren euro. Maar de Nederlandse én Europese eisen aan onder andere de governance van pensioenfondsen en de geschiktheid van bestuurders nemen fors toe. Nuttige en belangrijke regels. Het gaat immers om het beheer van het geld van vele mensen waar zorgvuldig en prudent mee om moet worden gegaan. Maar kunt u als pensioenfonds nog wel aan de huidige regels voldoen? Heeft u nog wel bestaansrecht? Of is het misschien verstandiger om over te gaan naar een verzekeraar, te fuseren of aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds?

Ons maatwerktraject

In een traject op maat geven we pensioenfondsen en hun bestuurders inzicht in de mogelijke scenario’s. 

Mijn overtuiging is dat pensioenfondsen met een vermogen van minder dan 500 miljoen euro sterk moeten nadenken over hun toekomst”

Eric Uijen algemeen directeur en uitvoerend bestuurder van Pensioen PME

De omvang van het vermogen is één van de indicatoren. Ook de complexiteit van het fonds en zijn bestuurlijke structuren is van belang. Kunt u bijvoorbeeld wel voldoen aan de strenge eisen van De Nederlandsche Bank die steeds actiever is in het toezicht? Naast interne factoren spelen bovendien externe factoren een rol. Is uw bedrijfstak of bedrijf krimpend, stabiel of breidt het zelfs uit? En hoe ziet de structuur eruit van de onderneming of beroepsgroep waar uw pensioenfonds onder valt?”

Wie nadenkt over toekomstige scenario’s zoals liquidatie zal volgens Uijen moeten beginnen met het uiteenrafelen van de bestaande pensioencontracten.

Welke uitvoerder hoort daarbij? Is dat een verzekeraar, bank, PPI of pensioenfonds? En wat zijn de verschillen daartussen? Is dat eenmaal in kaart gebracht dan moet er gekeken worden naar de bestaande rechten. Wat doe ik daarmee? Laat ik het uitsterven en maak ik er een slapend fonds van of draag ik het over aan een verzekeraar of ander pensioenfonds?

Met ons traject op maat krijgt u inzicht in de mogelijkheden die er zijn voor de toekomst van uw pensioenfonds. U kent de overwegingen en weet wat daarbij komt kijken, of u nu kiest voor een alternatief scenario of vol vertrouwen uw huidige pensioenfonds continueert.