De notulisten van Emma Handson in opleiding bij SPO

Sinds 2018 verzorgt SPO voor de medewerkers van Emma Handson een basisopleiding pensioenen.

Emma Handson heeft notulisten die gespecialiseerd zijn in het notuleren van onder andere bestuurs-en commissievergaderingen, en vergaderingen van verantwoordingsorganen en raden van toezicht van pensioenfondsen. Wij spraken met Paulien Groeneweg, manager Emma notuleert over haar ervaring met de basisopleiding pensioenen voor Emma Handson.

Paulien Groeneweg: “De SPO-opleiding voor de notulisten van Emma Handson bestaat uit een online basisprogramma dat de notulisten zelfstandig doorlopen. Dit basisprogramma wordt afgesloten met een toets. Aansluitend hierop volgt een klassikale opleidingsdag. Deze dag heeft het karakter van een werkcollege waarbij veel interactie met elkaar is door werkvormen en discussies. Naast verdieping van de kennis uit het basisprogramma, wordt tijdens deze dag ook de actualiteit behandeld. Als de toets met goed gevolg wordt afgelegd en de klassikale opleidingsdag is bijgewoond, ontvangt de notulist een certificaat.”

Kennis & context
Paulien: “Het is belangrijk dat de notulisten brede pensioenkennis opdoen en worden bijgepraat over actualiteiten waardoor zij nog beter en sneller in staat zijn om de vergaderingen te volgen en de discussies in de juiste context te plaatsen. Dit maakt het notuleren van de vergaderingen makkelijker, leuker en komt de kwaliteit van de notulen ten goede.”

Tevreden Emma’s
Paulien: “Wij zijn erg tevreden over de inhoud van dit op maat gemaakte programma. We horen van collega’s terug dat het een waardevolle aanvulling is op ons eigen opleidingsprogramma en de praktijkervaring die de notulist gaandeweg opdoet. Met name de toelichting van een externe professional op de actuele ontwikkelingen in de sector wordt als zeer zinvol ervaren. De wijze waarop de docent de opleidingsdag insteekt, sluit goed aan bij de wensen van onze collega’s. Daarnaast past de doceerstijl van Raimond Schikhof goed bij ons team. We zien dat hij ieder jaar weer vernieuwend is in zijn werkvormen. Bovendien is hij deskundig en vinden onze Emma’s het heel behulpzaam dat hij vanuit een helicopterview de ontwikkelingen schetst.”

Meer weten over onze maatwerkmogelijkheden? Neem contact op met uw adviseur bij SPO via nummer 070-427 66 55 of via info@spo.nl.