header examens

SPO Examencommissie

De onafhankelijke Examencommissie van SPO is verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit van de examens. Daarnaast stelt de Examencommissie de resultaten van de examens vast. De Examencommissie bestaat uit:

  • Leon Kurvers – Voorzitter Examencommissie
  • Frans de Kok – Lid Examencommissie

Bezwaarschrift

Bent u het niet eens met de examenuitslag? Dan kunt u schriftelijk bezwaar indienen bij de Examencommissie. Het bezwaar dient u inhoudelijk te onderbouwen. U ontvangt binnen vier weken reactie op uw bezwaarschrift.

Contact

Ook wanneer u inhoudelijke vragen heeft over een examen, kunt u contact opnemen met de Examencommissie. M: examencommissie@spo.nl.