header examens

Examenkamer

AfbeeldingDe Stichting Examenkamer is een onafhankelijke en toezichthoudende instelling. Zij houdt toezicht op exameninstellingen. Daarmee wordt de kwaliteit en onafhankelijkheid van de examens en de organisatie van de examens gegarandeerd. De Examenkamer heeft begin 2010 een uitgebreide audit gehouden, waarbij gekeken is naar de hele organisatie van de examens. De Examenkamer heeft aangegeven dat SPO haar zaken goed op orde heeft en daarmee is de ondertoezichtstelling per 1 september 2010 een feit. De Examenkamer blijft toezicht houden op examens en het examenproces van SPO door middel van periodieke controles. 

De Examenkamer hanteert vijf categorieën voor de mate van onafhankelijkheid van exameninstellingen. SPO valt onder categorie C. Dit houdt in dat er één instelling is die opleiden en examineren uitvoert, maar dat de organisatie van opleiden en examineren binnen de instelling gescheiden activiteiten zijn.

College van beroep

Wanneer u het niet eens bent met de afhandeling van uw bezwaar door de SPO Examencommissie, kunt u bij het College van Beroep van de Examenkamer tegen een uitspraak van de Examencommissie in beroep gaan. 

Meer informatie over de Examenkamer, vindt u op www.examenkamer.nl.