Maatwerk Behavioural Finance en Besluitvorming

  • Maatwerk

Optimaliseren van besluitvorming met Behavioural Finance

Deze module gaat over hoe met inzichten uit de Behavioural Finance verbeteringen kunnen worden aangebracht in het besluitvormingsproces.

Bij het besturen van een pensioenfonds dienen continu beslissingen genomen te worden. Het besluitvormingsproces vormt een belangrijke basis om op de juiste manier sturing te geven en ook inhoudelijk controle te houden. Daarnaast spelen tijdens besluitvorming gedragsmatige invloeden een rol. Sterker nog, deze kunnen zelfs verstorend werken, waardoor de kwaliteit van de besluitvorming onder druk kan komen te staan.

Hoe zorgt u ervoor dat ook op gedragsmatig vlak het besluitvormingsproces zo zorgvuldig mogelijk wordt doorlopen en vermijdbare fouten worden voorkomen?

In onze module ‘Behavioural Finance en Besluitvorming’ geven wij u inzicht in deze gedragsmatige aspecten en kijken we hoe dit in de eigen praktijk toepasbaar gemaakt kan worden.

Voor wie

De module richt zich op pensioenfondsbesturen, specifieke commissies (zoals de beleggingscommissie), leden van verantwoordings- en belanghebbendenorganen.  

Aanpak

De module maakt gebruik van een brede mix aan leermiddelen, waaronder microlearnings. Vooraf wordt via SPO Perform toegang gegeven tot drie leerpaden rond het onderwerp Behavioural Finance en Besluitvorming. Ter voorbereiding op het fysieke deel van de module wordt de deelnemers gevraagd na te denken over eigen voorbeelden in relatie tot de lesstof. Wij vinden het belangrijk dat op deze wijze alle deelnemers op gelijk niveau kunnen participeren in de discussies.

Tijdens de fysieke bijeenkomst wordt gewerkt met concrete voorbeelden en eigen casuïstiek.

Docenten uit de praktijk

Al onze docenten zijn ervaren pensioenprofessionals die behoren tot de top in hun vakgebied en met beide benen in de praktijk staan. Zij zijn didactisch geschoold en weten op enthousiaste en heldere wijze de theorie te verbinden met aandacht voor interactie en actualiteit.

Eén van de docenten van deze module is Kirna Smit. Na een carrière binnen het vermogensbeheer van pensioenfondsen studeerde zij ook cum laude af als psycholoog.

Advies nodig?

Benieuwd of deze opleiding aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt.

Planning & Investering

De module ‘Behavioural Finance en Besluitvorming’ is een combinatie van online leren en een fysieke bijeenkomst van 2 uur. Voorafgaand aan de bijeenkomst besteedt u ongeveer een uur aan zelfstudie.

Het betreft hier een maatwerkmodule. Wij gaan graag met u in gesprek om het programma volledig af te stemmen op uw wens. Deze module kunt u bijvoorbeeld inzetten voor het afronden van een strategische dag op een buitenlocatie.

Advies nodig?

Benieuwd of deze opleiding aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt.