Disc-analyse

  • Maatwerk

DISC® analyse

Waarom hebben sommige bestuursleden weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde bestuursleden altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen. 

DISC® is een instrument dat diverse motivatoren van menselijk gedrag meet. Met de DISC® wordt de persoonlijke verdieping gezocht.  Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Met een DISC® -analyse wordt inzichtelijk hoe mensen het beste uit elkaar kwaliteiten naar boven halen en optimaal kunnen samenwerken.

De DISC-analyse kan worden toegepast als onderdeel van:

Aanpak

We begeleiden u van begin tot eind. Voorafgaand aan de sessie zal iedere deelnemer de DISC® -vragenlijst individueel invullen. Deze vragenlijst wordt online afgenomen en bestaat uit een aantal stellingen en gedragingen waaraan zij een eigen prioriteit mogen geven. Welk gedrag herkennen zij bijvoorbeeld het meest bij zichzelf, welk gedrag past het beste en wat vinden zij belangrijk in het contact met anderen en in het uitvoeren van hun werk? Het individuele rapport dat wordt opgesteld met behulp van deze vragenlijst is uitgebreid en biedt veel inzicht in het eigen functioneren en vormt de basis voor een persoonlijk ontwikkelplan. 

De uitkomsten worden met iedere deelnemer individueel besproken en beoordeelt op noodzakelijke vervolgacties. Door de uitkomsten en voorkeurstijlen van alle teamleden op deze manier in kaart te brengen, ‘plotten’ we het hele team. Dit geeft duidelijke inzichten in de onderlinge samenwerking en boardroom dynamics.

Het wordt visueel inzichtelijk waar welke teamleden elkaar aanvullen en op welke punten een andere aanpak of stijl van communiceren wordt verkozen. Dit biedt genoeg stof om met elkaar hierover in gesprek te gaan.

Resultaat

Leer jezelf en de ander kennen. DISC® is als instrument breed toepasbaar. Het brengt voorkeursgedrag, talenten, samenwerkings- en communicatiestijlen in kaart. Het bevordert open communicatie, helpt conflicten te vermijden, op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking binnen het bestuur en vergroot de effectiviteit. 

Voor wie

Bestuur en/of andere pensioenfondsorganen zoals Verantwoordingsorgaan / Belanghebbendenorgaan of Raad van Toezicht.

advies

Meer informatie?

Wij gaan graag in gesprek om u verder te adviseren en voor uw specifieke situatie een voorstel op maat samen te stellen.

Mogelijkheden

klantervaring

Worden de kwaliteiten van uw bestuursleden optimaal benut?
Geef een impuls aan uw geschiktheidsontwikkeling.