Succes voor omgekeerd gemeng bestuursmodel

Het pensioenfonds van een grote financiële instelling wilde graag de slagvaardigheid verder vergroten en het intern toezicht versterken. Vandaar het besluit over te stappen naar een omgekeerd gemengd bestuursmodel. Maar wat betekent dat nieuwe model eigenlijk voor alle betrokkenen? En hoe maak je de benodigde cultuuromslag?

In een omgekeerd gemengd bestuursmodel zitten zowel uitvoerende bestuurders als niet-uitvoerende bestuurders. De eersten regelen de dagelijkse gang van zaken, de tweede houden toezicht op de dagelijkse uitvoeringen. In gezamenlijkheid worden de strategie en het beleid vastgesteld.

Dat vraagt een andere houding van met name de niet-uitvoerende bestuurders. Zij zitten veel minder ‘aan de knoppen’ dan voorheen in het paritaire model. Maar ook de uitvoerende bestuurders moeten wennen aan een nieuwe rol met bestuursverantwoordelijkheid”, legt de bestuurssecretaris uit. “Om de juiste cultuuromslag te maken, hebben we SPO aangetrokken.

Nieuwe rollen ervaren

In een workshop op maat kreeg het bestuur én verantwoordingsorgaan inzicht in wat nodig is om van het nieuwe bestuursmodel een succes te maken.

De bestuurssecretaris vervolgt: “Twee docenten lieten ons in een dag kennis maken met de juridische betekenis van het model en onze plek daarin. Via een rollenspel kregen we inzicht in onze aandachtspunten. Dat hebben we als zeer nuttig ervaren. Zo konden we ons inleven in onze nieuwe rollen en wat we moeten doen om optimaal samen te werken.”

Goed startpunt

Oude gedragingen kun je niet in een dag afleren. Maar de workshop bood absoluut een goed startpunt. De opbouw van de dag was prima. De docenten brachten veel bestuurservaring mee en konden zich goed inleven”, vertelt de bestuurssecretaris.“Natuurlijk hadden we als bestuur zelf al aandachtspunten bedacht, maar het is goed om deze via een workshop aan te kunnen scherpen. We zijn ons nu nog bewuster van onze rol en hebben de juiste handvatten gekregen om in praktijk te brengen.