In control op het reilen en zeilen van IT in uw eigen bedrijfsvoering

Ook al is IT voor de meeste bestuurders geen kernactiviteit; toch is het belangrijk om hier grip op te krijgen. Het bestuur is verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering die meer en meer steunt op IT. Wij gingen hierover in gesprek met Arjen de Graaf, docent voor de leergang IT-Governance en tevens CIO bij De Nederlandsche Bank.

Arjen: “Bedrijven worden steeds meer ‘IT-driven’. Zonder IT kom je niet vooruit in deze snel veranderde wereld. We zijn IT net zo vanzelfsprekend gaan vinden als water uit een kraan, maar niets is minder waar. IT en data wordt steeds belangrijker in de bedrijfsvoering. Daar gaan continuïteitsrisico’s mee gepaard: het is cruciaal dat systemen blijven werken en er moet scherp worden toegezien op cyberveiligheid en privacy.

Kijk bijvoorbeeld naar de hoeveelheden data die verwerkt moeten worden en de wet- en regelgeving die erbij komt kijken. IT zorgt ervoor dat kerntaken en processen efficiënter of zelfs beter uitgevoerd kunnen worden. Mede door snel veranderende technologie. Maar dit brengt ook risico’s met zich mee en het is goed om daar alert op te zijn. Als bestuurder bent u er immers verantwoordelijk voor.

U hoeft daar geen IT expert voor te zijn. Wel is het belangrijk om overzicht te krijgen van de plek van IT binnen de bedrijfsvoering, de ontwikkelingen, de nieuwe wet -en regelgeving, welke instrumenten er tot uw beschikking zijn en hoe te handelen bij incidenten.

Via de Leergang IT-Governance krijgt u inzicht en overzicht vanuit bestuurlijk perspectief. Het zorgt ervoor dat u zelf meer in control komt op het reilen en zeilen van IT in uw eigen bedrijfsvoering. De deelnemers doen volop mee en brengen casussen in vanuit eigen praktijk. Leerzaam voor iedereen, ook voor mij!”