En de winnaar van de SPO-Essayprijs 2023 is….

Tom Smeets, medewerker Pensioenuitvoering ABP bij APG, is de winnaar van de SPO- Essayprijs 2023! Een onafhankelijke jury, bestaande uit Emily Schols, Guus Wouters en David Veenhoven, bestempelde zijn essay als de beste van 2023.

De essays van 2023 behandelden een breed scala van actuele onderwerpen. De criteria van beoordeling zijn: een pakkende titel, een heldere en concrete probleemstelling en conclusie, argumenten voor- en tegen, eigen mening, actualiteit en originaliteit en natuurlijk ook leesbaarheid. De jury was eensgezind over wie als winnaar van de SPO-Essayprijs uit de bus moest komen. Eén essay sprong eruit dat op de criteria de hoogste totaalscore haalde: “De huidige wet VPS beschermt ex-partners onvoldoende”.

Biedt conversie betere bescherming aan ex-partners dan verevening” is de centrale vraagstelling van dit essay. Deze heldere probleemstelling wordt na het toelichten van de nieuwe wet per 2027 en het behandelen van de voors- en tegens positief beantwoord. Met een persoonlijke noot van betrokkenheid bij ex-partners in de beroepspraktijk van Tom Smeets wordt afgesloten dat conversie een hoop ellende kan besparen. De schrijver volgt een logische lijn, het leest gemakkelijk en is overtuigend.

Tom vertelt over zijn essay
‘’In mijn ervaring als contactspecialist bij APG ben ik meerdere malen schrijnende situaties tegengekomen als gevolg van toepassing van standaardverevening volgens de wet VPS. Soms bewust maar veel vaker onbewust door een groot leeftijdsverschil tussen beide ex-partners. Vaak geven deze ex-partners aan helemaal niet op de hoogte te zijn geweest van de mogelijkheid tot conversie bij de scheiding. Dit onderwerp was het eerste dat in mijn gedachten opkwam toen ik over het schrijven van dit essay nadacht. Deelnemers, en ex-partners zijn vaak hevig geëmotioneerd over de (on)bedoelde vervelende uitkomst van het verevenen van pensioen. Door te kiezen voor conversie kunnen we in de toekomst een hoop ellende besparen.”

Essay Tom Smeets – De huidige wet VPS beschermt ex-partners onvoldoende

Leergang Collectieve Pensioenen
Het essay is hét sluitstuk van de Leergang Collectieve Pensioenen. Cursisten worden erdoor gestimuleerd zich te verdiepen in een actueel pensioenonderwerp, een mening te vormen en daar helder over te schrijven. Drie genomineerden streden met hun essay om de SPO-Essayprijs 2023.