Pensioenfonds ABP in transitie naar het nieuwe pensioencontract

Het huidige pensioenstelsel van Nederland gaat fundamenteel op de schop. De komende jaren is het een flinke uitdaging om de transitie te vertalen naar pensioenregelingen. De Pensioenkamer (sociale partners van de sector overheid en onderwijs) is hiermee op het moment bezig als verantwoordelijke voor de inhoud van de pensioenregeling van pensioenfonds ABP. De werknemersdelegatie van de Pensioenkamer vroeg SPO hen te ondersteunen door een opleiding in de verschillende fasen van de transitie.

In nauwe samenwerking met inhoudsexperts uit de sector is een doorlopend maatwerkprogramma ontstaan bestaande uit gevarieerde werkvormen als video’s en andere microlearnings op SPO Perform, toegang tot de community over het nieuwe pensioencontract en verdiepende modules. Aan het opleidingsprogramma ligt het ‘INZICHT’ programma ten grondslag.

Het maatwerkprogramma voor de Pensioenkamer bestond uit acht verdiepende modules en heeft de afgelopen maanden plaatsgevonden.  We kijken terug op het programma met Eva Schoonderbeek: deelneemster en lid van de Pensioenkamer ABP.

Eva: “We zochten in het proces van de vormgeving van het nieuwe pensioencontract, naast de goede begeleiding die we vanuit ABP ontvingen, een extra leertraject om binnen de werknemersdelegatie waardevolle kennis op te doen en binnen deze setting ruimte te vinden om standpunten te bepalen. Samen met SPO hebben we dit opleidingsprogramma opgezet. Er zijn een aantal inhoudelijke sessies geweest, die in overleg zijn ingevuld. Het ging dan bijvoorbeeld over de inrichting van het pensioencontract, de financiële sturing en risicodeling, vermogensbeheer en evenwichtigheid in het maken van keuzes.

We zijn erg tevreden over de kwaliteit van de docenten en de inhoud van het programma.

Het programma heeft ons geholpen om verdiepend begrip van de inrichting van het nieuwe pensioencontract te krijgen. Dit gebruiken we voor het maken van de keuzes die voor ons liggen. Hierbij hebben we veel gehad aan de interactieve inrichting van de modules. Hier werd echt het gesprek gevoerd over de stof en de te maken keuzes. Deze leidden tot discussie, wat weer leidt tot een beter begrip van de achtergronden van de regeling en de keuzes die we moeten gaan maken in de invulling van het nieuwe contract.”

INZICHT – samen focus op het nieuwe pensioenstelsel
INZICHT is het meerjarig leer- en opleidingsprogramma van SPO in de transitie naar een nieuw pensioenstelsel. Met INZICHT zorgen wij ervoor dat:

  • u continu in ontwikkeling bent en op de hoogte blijft
  • nieuwe kennis behapbaar is
  • u goed bent voorbereid op de transitie
  • als volwaardig partner kunt handelen in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Dit programma kan als maatwerkprogramma voor uw pensioenfonds worden verzorgd. De exacte inhoud, volgorde van onderwerpen, het aantal dagdelen en planning wordt in overleg bepaald. Op basis van een fondsspecifieke ontwerp verzorgen wij voor u een aanpak op maat.