Module IT-systemen & dataverwerking

 • 3 juli 2024
 • Module

IT-systemen & dataverwerking

 • IT-Governance, inrichting & change
 • Informatiebeveiliging & cybersecurity
 • IT in het nieuwe pensioenstelsel

Deze module is geheel gericht op het onderwerp  IT-systemen & dataverwerking binnen het pensioenbestuur. Er is ruime aandacht voor de impact van de IT-risico’s binnen uw fonds en wordt speciale aandacht besteed aan IT binnen het nieuwe pensioenstelsel.

U krijgt inzicht in:

 • De rol van IT-strategie en IT-beleid voor uw pensioenfonds
 • De eisen en criteria voor een IT-strategie en een IT-beleid
 • Het opstellen van een IT-strategie en een IT-beleid
 • De taken en verantwoordelijkheden op het gebied van inrichten, beheren en controleren van informatiebeveiliging en cybersecurity effectief beleggen
 • De relevante risico’s op informatiebeveiliging en cybersecurity.

Na afloop van de module kent u de:

 • De IT-beheersing die voldoet aan de eisen van de toezichthouders en in lijn is met de strategie van het fonds
 • IT-verantwoordelijkheid en hoe u deze verankert in uw governance
 • Eisen die de toezichthouders stellen
 • IT-risico’s, taken, rollen en IT-verantwoordelijkheden binnen het bestuur
 • Kansen, en bedreigingen van IT binnen de pensioensector.

Na het volgen van de module kunt u:

 • Beschrijven hoe de IT-governance van uw pensioenfonds is georganiseerd voor inrichting van het nieuwe pensioensysteem (key rollen intern/extern, rol van het bestuur en het VO)
 • Valkuilen benoemen vanuit het oogpunt van IT en datakwaliteit voor rechtenbeheer in de transitie naar een nieuw pensioenstelsel
 • Datastromen op hoofdlijnen beschrijven voor uw fonds
 • Een inschatting geven van de mate waarin uw fonds gereed is om pensioenrechten om te zetten naar een nieuw pensioensysteem.

Voor wie

Als aankomend bestuurder of (mede)beleidsbepaler wilt u zich optimaal voorbereiden op uw nieuwe rol. Er wordt immers veel van u verwacht: de juiste kennis, bestuurlijke competenties en professioneel gedrag. En meer dan ooit vraagt deze turbulente tijd dat u uw kennis op peil houdt.

Aanpak

Geschikt worden op niveau A bestaat uit vier modules. Deze modules zijn toegespitst op de deskundigheidsgebieden van De Nederlandsche Bank. U leert deze kennis direct integraal toe te passen in de praktijk. Uw leertraject start met een persoonlijke intake. Samen stellen we een efficiënt en persoonlijk traject vast dat volledig op uw situatie is afgestemd. Welk leertraject u volgt, hangt af van uw kennis en ervaring, uw rol binnen het bestuur en de situatie en ambitie van uw pensioenfonds.

U kunt ter voorbereiding de online instapmodule volgen met basiskennis over financiële begrippen.

Docenten

Onze docenten zijn ervaren pensioenprofessionals die behoren tot de top in hun vakgebied. Zij zijn didactisch geschoold en weten op enthousiaste en heldere wijze de lesstof met aandacht voor interactie en actualiteit over te brengen.

Leertraject Geschikt worden op niveau A

Deze module is onderdeel van het leertraject Geschikt worden op niveau A.

Advies nodig?

Benieuwd of deze opleiding aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt.

Programma

Deze module is geheel gericht op het onderwerp  IT-systemen & dataverwerking binnen het pensioenbestuur. Er is ruime aandacht voor de impact van de IT-risico’s binnen uw fonds en wordt speciale aandacht besteed aan IT binnen het nieuwe pensioenstelsel.

Aan de orde komen de basisbeginselen van:

 • Governance, inrichting & change
 • IT-risico’s
 • IT-beleid & uitbesteding
 • Informatiebeveiliging & cybersecurity
 • IT & het nieuwe pensioenstelsel
 • 2 online instapmodules: Context-setting en Basisbegrippen IT worden als voorbereidend materiaal aangeboden.

Bekijk hier het hele programma.

Diploma

Na het afronden van uw persoonlijke traject en het succesvol voltooien van de opdrachten ontvangt u een SPEN-gecertificeerd diploma.

Met dit diploma bent u aantoonbaar geschikt voor een bestuursfunctie (of aanpalende functie) in de collectieve pensioensector. U heeft uw eigen pensioenfonds goed leren kennen en doorgronden. En u kunt een professionele en verantwoorde invulling geven aan uw rol als bestuurder of medebeleidsbepaler.

Advies nodig?

Benieuwd of deze opleiding aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt.

Planning & investering

De opleiding is een combinatie van online leren en klassikale bijeenkomsten.
U volgt 1 klassikale bijeenkomst van een 1 dag. Het programma duurt tot de avond met aansluitend (optioneel) een diner.
Voorafgaand aan de bijeenkomst besteedt u ongeveer 8 uur aan zelfstudie.

Voor het beste resultaat wordt een brede mix aan leermiddelen ingezet, bestaande uit:

 • Online leeromgeving
 • Klassikale bijeenkomsten
 • Leerplatform SPO Perform

De online leeromgeving biedt een verkenning van het eigen fonds en theorie over verschillende pensioenthema’s. U bereidt zich voor op de klassikale bijeenkomsten door, onder andere, het maken van opdrachten. In de bijeenkomsten komt verdere verdieping en praktijkvraagstukken aan bod. In interactie en debat leert u met en van uw collega-aspirant-bestuurders.

Tijdens en na uw leertraject gaat u aan de slag met het innovatieve leerplatform SPO Perform. Kennis, inzichten en best practices helpen u om dat wat u leert daadwerkelijk toe te passen bij vraagstukken in de dagelijkse praktijk. Met deze vorm van permanente educatie blijft u doorlopend goed invulling geven aan uw rol. Zo combineert u geschikt worden met geschikt blijven.

Data & prijzen

Module IT-systemen & dataverwerking

Datum Planning Kosten Locatie
3 juli 2024 €1.490,- 'S-GRAVENHAGE
16 oktober 2024 €1.595,- ZEIST
11 december 2024 €1.595,- 'S-GRAVENHAGE

De datum in bovenstaande tabel is de eerste datum van de klassikale bijeenkomst. 4 weken vóór deze datum start het online leren.

Inbegrepen
 • Alle lesmaterialen
 • Locatiekosten
 • Dagarrangement met onbeperkt koffie, thee, water en een uitgebreide lunch

Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

Advies nodig?

Benieuwd of deze opleiding aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt.