header examens

Competentiereflector

Voor een goede analyse van vaardigheden en professioneel gedrag


Om pensioenfondsen te helpen de aanwezige competenties te inventariseren, ontwikkelde SPO naast de Kennisreflector ook de Competentiereflector. De Competentiereflector toetst de beheersingsniveaus van de competenties op de hoofdgebieden Denken – Voelen – Kracht.

 • Denken: werken met deskundigheid in een cyclus waarin gefundeerde besluiten worden genomen en waarop na evaluatie kan worden bijgestuurd 
 • Voelen: aandacht voor het omgaan met mensen, waardoor potentiële weerstanden snel geïdentificeerd en waargenomen kunnen worden
 • Kracht: actiegericht besturen met een besluitvaardige en resultaatgerichte houding.

Werkwijze

De Competentiereflector werkt als volgt:  

 • De voorzitter beoordeelt alle bestuursleden
 • Daarnaast beoordeelt elk bestuurslid zichzelf en een aantal collega-bestuursleden. Als bestuur kunt u zelf aangeven wie door wie wordt beoordeeld
 • Het bestuur krijgt een periode van 10 dagen om de Competentiereflector in te vullen
 • Op basis van de ingevulde gegevens ontvangt een bestuurslid en het bestuur als geheel een schriftelijke en indien gewenst een mondelinge terugkoppeling.

Voordelen

 • Inzicht in het beheersingsniveau van competenties
 • Inzicht in de verdeling van competenties over het bestuur
 • Gebaseerd op de ruime ervaring van SPO met het toetsen van kennis door middel van de Kennisreflector
 • Onafhankelijke externe toetsing, hét hulpmiddel bij het evalueren van uw bestuur
 • Sluit aan bij de eisen van DNB en AFM én bij de 'Handreiking Geschikt pensioenfondsbestuur 2017', een servicedocument voor en door de sector, gepubliceerd door de Pensioenfederatie.

 Offerte aanvragen

Onafhankelijke toetsinstrumenten

Bel me terug

Laat uw telefoonnummer en uw vraag achter. Wij bellen u tijdens kantooruren terug.