header

3 mei 2017 - Grip op rente- en inflatierisico’s

Rente en inflatie vormen belangrijke risico’s voor een pensioenfonds. Hoe houdt u grip op het risicoprofiel van uw beleggingsportefeuille?

Wat rente en inflatie gaan doen op korte en lange termijn laat zich lastig voorspellen. De visies lopen uiteen en pensioenfondsbestuurders krijgen vaak tegengestelde adviezen. Toch moet u als bestuurder rekening houden met meerdere scenario’s en nu anticiperen om de impact op de balans van uw pensioenfonds te beperken.

SPO Connects staat op 3 mei in het teken van ‘Grip houden op rente- en inflatierisico’s’. Welke ontwikkelingen zijn er? Wat is de impact op de dekkingsgraad en uw beleggingsbeleid? En hoe beperkt u die invloed?

In deze middag helpen we u graag met nieuwe inzichten vanuit verschillende invalshoeken. Investeer in uw Permanente Geschiktheid en kijk samen met SPO verder dan de waan van de dag.

Programma

Datum en locatie: 3 mei 2017, NH Hotel, Den Haag
Tijd: 16.00 - 20.00 uur (vanaf 20.00 uur netwerkborrel en dinerbuffet)

 

 • Stand van zaken pensioendossiers – Gerard Riemen, algemeen directeur Pensioenfederatie
  Gerard Riemen vertelt u over de stand van zaken van de pensioendossiers en de status van het nieuwe pensioencontract. Daarnaast: de rente stijgt momenteel licht. Welke impact heeft dat op pensioenfondsen? Lukt het fondsen om uiterlijk in 2020 de dekkingsgraden op het vereiste niveau te brengen? En wat is de invloed van rente en inflatie op dit herstelproces? 

 • Langdurige lage rentes: wen er maar aan! - Thomas Kooiman, macro-economisch beleidsadviseur, Ministerie van Economische Zaken
  Macro-economische analyses tonen aan dat een scenario van langdurige lage rentes niet onwaarschijnlijk is. De grote kans op langdurig lage rentes heeft beleidsimplicaties voor pensioenfondsen en gevolgen voor de financiële stabiliteit. Thomas Kooiman geeft een toelichting op de analyse en de conclusies die van belang zijn voor uw visie en beleidskeuzes.

 • Toekomstige rendementsverwachtingen – Mark Willems, senior strategist PGGM
  Welke impact hebben lage en negatieve rentes op een pensioenfonds? En hoe beperkt u die invloed? Mark Willems legt uit wat dit betekent voor het toekomstig verwacht rendement van een pensioenportefeuille.

 • Een andere kijk op verplichtingen – Gerard van de Kuilen, onder meer pensioenfondsbestuurder en docent bij SPO
  ‘Wat niet gemeten wordt, wordt niet gemanaged’ en ‘Een goed pensioen is een geïndexeerd pensioen’. Hoe brengt u de verschillende werelden bij elkaar?
  U kunt uw reële verplichtingen berekenen, maar hoe hangen deze samen met uw beleggingen? De nominale rente bestaat uit reële rente en inflatie; wat nu als één van deze componenten verandert? Gerard van de Kuilen helpt u om vanuit verschillende invalshoeken naar uw balans en dekkingsgraad te kijken.

 • Oog voor inflatie in beleggingsportefeuille – Hanneke Veringa, country manager bij AXA Investment Managers
  De meeste pensioenfondsen omschrijven in hun beleggingsbeleid nauwkeurig hoe zij omgaan met het renterisico, maar het inflatierisico komt minder expliciet naar voren. Hanneke Veringa verkent samen met u hoe pensioenfondsen het inflatierisico kunnen adresseren in hun beleggingsportefeuille. En wat dit betekent voor het beleggingsbeleid, het beleggingsproces en de rapportages.

Het programma is met zorg samengesteld en wordt aangepast aan de actualiteit. Twee weken voor de bijeenkomst maken wij het definitieve programma bekend.

Aanmelden voor 'Vermogensbeheer: ESG-beleid en rendement'

 • Heeft uw fonds een abonnement op SPO Connects?
  U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.
 • Heeft uw fonds geen abonnement op SPO Connects en wilt u deelnemen?
  U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.