header

21 november 2017 - Governance: Uitdagingen in een veranderende bestuursomgeving

De komende maanden staat de toekomstbestendigheid van het pensioenfonds op de agenda van veel pensioenfondsbesturen. Bij deze strategische (her)oriëntatie zijn de bestuursmodellen en het invulling geven aan het diversiteitsvraagstuk onderwerp van gesprek.

Sinds de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in 2014 in werking trad, hebben pensioenfondsen de keuze uit verschillende bestuursmodellen. Toch handhaafden verreweg de meeste fondsen het paritaire model. Gebrek aan tijd en middelen waren vaak leidend voor deze keuze.

Nu blijkt uit de eerste onderzoeken naar de effectiviteit van de verschillende bestuursmodellen dat de gemengde modellen, slechts gekozen door een handvol fondsen, meer diversiteit en een lichte verbetering van de bestuurlijke kwaliteit laten zien.

Hoogste tijd voor SPO Connects om het licht te laten schijnen op de stand van zaken. Welke bestuursmodellen zijn in zwang en wat zijn de argumenten om voor het 'oude' paritaire model te kiezen of juist te vernieuwen? Wat zijn de ervaringen uit de praktijk?

Speciale aandacht is er voor diversiteit in besturen. Het bolwerk van 'mannen op leeftijd' zou worden opengegooid, stelde de pensioensector een aantal jaren terug plechtig in de Code Pensioenfondsen. Jongeren en vrouwen zouden een plek krijgen binnen alle besturen. De praktijk blijkt weerbarstig. Doet de sector voldoende zijn best? Hoe kom je aan een divers bestuur? Maar vooral: waarom en hoe kan een divers samengesteld bestuur de kwaliteit van het bestuur verhogen? Op die vragen probeert SPO Connects in te zoomen. Op een manier die u van SPO Connects gewend bent: zonder pasklare antwoorden, maar mét stof tot nadenken. 

U leert van best practices en krijgt deze middag vanuit diverse invalshoeken nieuwe inzichten en praktische handvatten aangereikt.

Programma

Datum

21 november 2017

Tijd

16.00 uur – 20.00 uur (vanaf 20.00 uur netwerkborrel en buffet)

Locatie

Hotel NH Den Haag

 

16.00 uur

Ontvangst

   
16.30 uur

Opening
Mark de Wijs, directeur SPO

   

16.35 uur

De impact van wijziging van het bestuursmodel
Peter de Groot, adviseur en toezichthouder

Wat is de stand van zaken in de pensioensector over de transitie van bestuursmodellen? Peter de Groot belicht vanuit de praktijk hoe de verschillende modellen functioneren. Wat is er nodig om de transitie goed te laten verlopen en wat zijn de belangrijkste factoren om als bestuur goed te functioneren binnen een nieuw model? Hoe kom je tot een duidelijke rolbeschrijving en hoe vul je die nieuwe rol in?

   
17.30 uur

Actualiteit
Gerard Riemen, algemeen directeur Pensioenfederatie

Gerard Riemen vertelt u de laatste stand van zaken over actuele pensioendossiers.

   
18.00 uur 

Pauze met warme snack 

   

18.15 uur

De bestuurder en de cultuur bij veranderend leiderschap
Grethe van Geffen, directeur Seba cultuurmanagement, expert in cultuur en leiderschap

Besturen in veranderende omstandigheden werpt vragen op over de samenstelling, cultuur en leiderschap van besturen. Succesvolle besturen zien deze dilemma's onder ogen in plaats van ze te ontwijken. Grethe van Geffen laat zien hoe u vanuit verschillende perspectieven die dilemma's aan kan pakken. Ze illustreert haar betoog met lessen uit andere sectoren.

   
18.55 uur

Diversiteit in pensioenfondsbesturen; nog een weg te gaan
Guurtje Wolters, account toezichthouder middelgrote pensioenfondsen DNB, en Mila Hoekstra, governance expert, bestuurder en toezichthouder

Aan de hand van cijfers geven Guurtje Wolters en Mila Hoekstra een beeld van de huidige situatie bij pensioenfondsbesturen over diversiteit naar geslacht en leeftijd. Samen met u verkennen zij hoe diversiteit kan worden vergroot, welke dilemma's daarbij spelen en hoe daarmee om te gaan.

   
19.25 uur

Diversiteit en risico-appetijt
Amba Zeggen, risk & governance consulting

Een andere invalshoek van diversiteit is kijken naar de persoonlijke risicohouding van bestuursleden. Amba Zeggen schetst welke rol de persoonlijke risico-appetijt in de groepsdynamiek en de besluitvorming speelt. Wat zijn mogelijke valkuilen van een bestuur met beperkte diversiteit. Is het risico-avers of juist risico-zoekend? Wat is daarvan het effect op externe stakeholders als deelnemers, raad van toezicht en DNB?

   

19.55 uur

Afsluiting
Mark de Wijs

   

20.00 uur

Netwerkborrel en buffet

 

Het programma is met zorg samengesteld en wordt aangepast aan de actualiteit.
Twee weken voor de bijeenkomst maken wij het definitieve programma bekend.

Aanmelden voor 'Governance: Uitdagingen in een veranderende bestuursomgeving'

  • Heeft uw fonds een abonnement op SPO Connects?
    U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.
  • Heeft uw fonds geen abonnement op SPO Connects en wilt u deelnemen?
    U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.

Bijeenkomsten
SPO Connects