Header Webinar IORP II

Webinar IORP II inrichten sleutelfuncties op SPO Perform

In januari 2019 trad de Europese richtlijn IORP II in Nederland in werking. Een van de hoofdthema’s van IORP II is Governance. Een onderdeel hiervan is het inrichten van sleutelfuncties. Grote fondsen moeten dit voor 1 september 2019 al doen, middelgrote fondsen krijgen tot 1 september 2020 de tijd. Kandidaten voor sleutelfuncties kunnen aan DNB ter toetsing worden voorgelegd. SPO helpt uw bestuur graag met de aansluiting op de herziene richtlijn.

Webinar
Op maandag 1 april organiseert SPO Perform, het online leerplatform van SPO, een webinar. Dit doen wij in samenwerking met Casper Lötgerink en Jan Driessen van PwC. In dit webinar ligt de nadruk op de Internal Audit-functie en de Risicobeheer-functie.

 Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • de inrichting van de sleutelfuncties
  • de geschiktheidseisen aan de sleutelfunctiehouders
    • Welke kennis en vaardigheden zijn nodig om een goede invulling te geven?
    • Welke gedrags- en beroepsnormen gelden er voor de houders van de sleutelfunctie?

Deelnemen?
Abonnees van SPO Perform nemen gratis deel aan het webinar. Meld u hier aan.

Heeft u nog geen abonnement op SPO Perform? Dan kunt u ook een proefabonnement afsluiten om de webinar te bekijken.

Datum en tijd 1 april - 11.00 tot 11.45 
Locatie  SPO Perform (online) 

 

SPO Perform

Leren wanneer u kennis nodig heeft

Innovatief leerplatform met actuele themagerichte microlearnings

Bekijk de mogelijkheden