Verdieping in de sleutelfunctiehouderrol Internal Audit

Als gevolg van de IORP II regelgeving dienen pensioenfondsen drie sleutelfuncties in te richten, waarvan de sleutelfunctie Internal Audit er één is. Internal Audit is voor veel pensioenfondsen een functie waar nog veel vragen over zijn.

In samenwerking met PwC biedt SPO vanaf 25 september 2020 een vierdaags masterprogramma aan welke dieper ingaat op Internal Auditrol.

U krijgt kennis en inzichten aangereikt om de Internal Audit sleutelfunctiehouderrol te verdiepen en te verbreden door middel van benodigde kennis en het aanreiken van praktische vaardigheden.
Er wordt aangesloten op de geschiktheidseisen die DNB voor deze rol heeft gedefinieerd.

Het masterprogramma wordt gedoceerd door een team van PwC-docenten met ruime praktijkervaring. Deze professionals zijn actief betrokken bij verschillende pensioenfondsen en vullen elkaar aan met kennis, vaardigheden en praktijkervaring.

Na het volgen van dit online masterprogramma kunt u als volwaardige gesprekspartner de onafhankelijke en objectieve rol van sleutelfunctiehouder Internal Audit binnen uw pensioenfonds vervullen.

Het masterprogamma sluit aan op de masterclass IORP II en is een verdieping op deze masterclass.

Heeft u interesse in het programma? Neem contact op met uw adviseur. Zij nemen graag met u de mogelijkheden door.