Van bestuurlijk Geschikt naar bestuurlijk Ervaren op niveau B: Vernieuwde module Boardroom Dynamics

Het belang en toegevoegde waarde van verdieping in boardroomdynamiek wordt soms onderschat. Deelnemers aan deze module zijn positief verrast over de inzichten en werking van boardroom dynamics. Deelname aan deze module bracht hen nieuwe inzichten en een waardevolle verdieping en inzichten in gedrag. Veel van de geleerde kennis is direct toepasbaar in de praktijk. Ze voelen zich beter toegerust om met bestuursdynamiek om te gaan wat hen helpt in effectiever besturen.

Het programma van de B5-module is, met de komst van een nieuwe docent, herzien met nieuwe inhoud in zowel de online leeromgeving (content en microlearnings) als in de bijeenkomsten. Deze module draagt eraan bij om de communicatie, samenwerking en taakverdeling binnen uw pensioenfondsbestuur te verbeteren. De specifieke samenhang en dynamiek binnen een bestuur krijgt alle aandacht.

Casuïstiek en online leeromgeving

Voor de bijeenkomsten is casuïstiek, oefenopdrachten gerelateerd aan diverse thema’s, ontwikkeld. In de online leeromgeving wordt het thema geïntroduceerd en gepositioneerd aan de hand van DNB-onderzoek over gedrag en cultuur in bestuurskamers.

Besluitvorming

Aan het onderdeel ‘besluitvorming’ zijn uitgewerkte praktijkvoorbeelden toegevoegd waarin verschillende bestuursmodellen met voorkomende spanningsvelden worden toegelicht. Deelnemers leren hiermee welke invloed bestuursmodellen hebben op bepaalde kenmerkende dynamieken in besturen. Hiermee wordt boardroom dynamiek niet alleen als interpersoonlijk neergezet, maar heeft de rol van ‘het systeem’ een duidelijke plek gekregen.

Diversiteit en inclusie

Inclusie en diversiteit kan niet los worden gezien in relatie tot de dynamiek in het bestuur en dit onderwerp wordt uitgebreid behandeld in deze module. Er wordt, onder andere, ingegaan op de invloed van cultuur en (inclusief) leiderschap. Diversiteit mag ook in het licht van actuele, landelijke discussies niet langer ontbreken in een leergang als deze.

Communicatievaardigheden

Het onderdeel communicatievaardigheden is uitgebreid. Het oefenen met, onder meer, communicatieve vaardigheden en teamdynamiek aan de hand van teameffectiviteit, zoals beschreven door Lencioni, geeft de deelnemer praktische handvatten om de boardroom dynamics binnen het bestuur positief te beïnvloeden. Dit komt in de bijeenkomsten samen met de interactieve werkvorm aan de hand van door deelnemers vooraf ingevulde DISC teamprofielen. Hiermee verkrijgen de deelnemers inzicht in de verscheidenheid van handelen, cultuur & gedrag en in de talenten van bestuursleden en het bestuur als geheel, wat zorgt voor meer begrip en respect.

Coaching

Na afloop van de bijeenkomsten krijgen de deelnemers de gelegenheid om een aantal ‘challenges’ te kiezen: korte, laagdrempelige opdrachten die stimuleren om de in de training geoefende vaardigheden toe te passen in de eigen werkomgeving. Na het afronden maakt u nog een aantal reflectievragen in de online leeromgeving. Vervolgens volgt er een gesprek met de docent. Hij reflecteert met en coacht u na afloop de challenges in een telefonische 1-op-1 sessie over hoe het er in de praktijk aan toegaat.

Docent: Wim Meinderts

De eerste ervaringen van deelnemers over de vernieuwde module zijn positief! Qua inhoud zijn de deelnemers te spreken over de uitwerking naar aanleiding van de DISC en de oefeningen met een fictief bestuur en verschillende rollen. De docent Wim Meinderts wordt zeer gewaardeerd.

Foto van Wim MeindertsWim vertelt: ‘Ik word gemotiveerd door het ontsluiten van het aanwezige talent bij mensen en het realiseren van de volle potentie van organisaties. Ik ben ervan overtuigd dat mensen veel meer kunnen dan ze denken en help hen graag hun talenten te ontdekken en in te zetten. Door samen met leiders en andere vertegenwoordigers van organisaties verbeteringen te identificeren en te implementeren, worden blijvende resultaten geboekt en ontstaat een ambitieuze resultaatgerichte organisatie waar mensen met plezier samenwerken’.

Na een carrière van 36 jaar bij Shell International als, onder andere, Team Leader Backoffice, Competitive Intelligence Officer, Team Leader Benchmarking en de laatste 7 jaar als Senior Performance Improvement and Implementation Manager, richt hij zich nu op het verbeteren van organisaties in de breedste zin. Wim is gecertificeerd voor wat betreft verandermanagement (APMG) en Lean. Ook is hij gecertificeerd DISC en I-Opt facilitator.

De volgende boardroom dynamics-module vindt plaats in april 2021.

Door Leonie Tiel Groenestege