Module Boardroom Dynamics. Nieuw: bijdrage gastdocente purpose-driven innovatie

Het belang en toegevoegde waarde van verdieping in boardroomdynamiek wordt soms onderschat. Deelnemers aan de module Boardroom Dynamics, onderdeel van leergang B – Van geschikt naar ervaren niveau B – zijn positief verrast over de inzichten en werking van boardroom dynamics. Deelname aan deze module bracht hen nieuwe inzichten en een waardevolle verdieping en inzichten in gedrag. Veel van de geleerde kennis is direct toepasbaar in de praktijk. Ze voelen zich beter toegerust om met bestuursdynamiek om te gaan wat hen helpt in effectiever besturen.

Programma herzien met bijdrage gastdocente Nyenrode

Het programma van de B5-module Boardroom dynamics is herzien. Naast Wim Meinderts treedt nu ook Prof. dr. Désirée van Gorp op als gastdocente. Als hoogleraar International Business zal zij vanuit een organisatorisch perspectief ingaan op purpose-driven innovatie, gericht op de pensioensector. Gegeven alle ontwikkelingen die er zijn, waaronder ESG en IT, zal zij de bouwstenen bespreken om verandering door te voeren in jouw pensioenorganisatie. Hierbij zal zij zich richten op vragen als: Hoe fit is jouw organisatie voor de toekomst? Wat is de data maturity van jouw pensioenfonds? En hoe geeft het bestuur ruimte aan ieders kracht en persoonlijke waarden (voice to values)? Dit onderdeel zoomt in op de impact van boardroom dynamics op organisatieniveau en hoe zich dat uit in innovatiekracht.

De module draagt bij aan het verbeteren van de communicatie, samenwerking en besluitvorming binnen jouw pensioenfondsbestuur, zowel op individueel als op organisatorisch niveau.

“De pensioenwereld staat aan de vooravond van het invoeren van een nieuw complex pensioenstelsel. Technologie kan een uitkomst bieden, maar kan ook voor uitdagingen zorgen. Het is belangrijk om de business value van AI en andere technologie te bepalen alvorens een strategische agenda voor de invoering ervan op te stellen.”

Désirée van Gorp

Casuïstiek en online leeromgeving

Voor de bijeenkomsten is casuïstiek, oefenopdrachten gerelateerd aan diverse thema’s, ontwikkeld. In de online leeromgeving wordt het thema geïntroduceerd en gepositioneerd aan de hand van DNB-onderzoek over gedrag en cultuur in bestuurskamers.

Besluitvorming

Aan het onderdeel ‘besluitvorming’ zijn uitgewerkte praktijkvoorbeelden toegevoegd waarin verschillende bestuursmodellen met voorkomende spanningsvelden worden toegelicht. Deelnemers leren hiermee welke invloed bestuursmodellen hebben op bepaalde kenmerkende dynamieken in besturen. Hiermee wordt boardroom dynamiek niet alleen als interpersoonlijk neergezet, maar heeft de rol van ‘het systeem’ een duidelijke plek gekregen.

Diversiteit en inclusie

Inclusie en diversiteit kan niet los worden gezien in relatie tot de dynamiek in het bestuur en dit onderwerp wordt uitgebreid behandeld in deze module. Er wordt, onder andere, ingegaan op de invloed van cultuur en (inclusief) leiderschap. Diversiteit mag ook in het licht van actuele, landelijke discussies niet langer ontbreken in een leergang als deze.

Communicatievaardigheden

Het onderdeel communicatievaardigheden is uitgebreid. Het oefenen met, onder meer, communicatieve vaardigheden en teamdynamiek aan de hand van teameffectiviteit, zoals beschreven door Lencioni, geeft de deelnemer praktische handvatten om de boardroom dynamics binnen het bestuur positief te beïnvloeden. Dit komt in de bijeenkomsten samen met de interactieve werkvorm aan de hand van door deelnemers vooraf ingevulde DISC teamprofielen. Hiermee verkrijgen de deelnemers inzicht in de verscheidenheid van handelen, cultuur & gedrag en in de talenten van bestuursleden en het bestuur als geheel, wat zorgt voor meer begrip en respect.

Coaching

Na afloop van de bijeenkomsten krijgen de deelnemers de gelegenheid om een aantal ‘challenges’ te kiezen: korte, laagdrempelige opdrachten die stimuleren om de in de training geoefende vaardigheden toe te passen in de eigen werkomgeving. Na het afronden maakt u nog een aantal reflectievragen in de online leeromgeving. Vervolgens volgt er een gesprek met de docent. Hij reflecteert met en coacht u na afloop de challenges in een telefonische 1-op-1 sessie over hoe het er in de praktijk aan toegaat.

Docent: Wim Meinderts

De eerste ervaringen van deelnemers over de vernieuwde module zijn positief! Qua inhoud zijn de deelnemers te spreken over de uitwerking naar aanleiding van de DISC en de oefeningen met een fictief bestuur en verschillende rollen. De docent Wim Meinderts wordt zeer gewaardeerd.

Foto van Wim MeindertsWim vertelt: ‘Ik word gemotiveerd door het ontsluiten van het aanwezige talent bij mensen en het realiseren van de volle potentie van organisaties. Ik ben ervan overtuigd dat mensen veel meer kunnen dan ze denken en help hen graag hun talenten te ontdekken en in te zetten. Door samen met leiders en andere vertegenwoordigers van organisaties verbeteringen te identificeren en te implementeren, worden blijvende resultaten geboekt en ontstaat een ambitieuze resultaatgerichte organisatie waar mensen met plezier samenwerken’.

Na een carrière van 36 jaar bij Shell International als, onder andere, Team Leader Backoffice, Competitive Intelligence Officer, Team Leader Benchmarking en de laatste 7 jaar als Senior Performance Improvement and Implementation Manager, richt hij zich nu op het verbeteren van organisaties in de breedste zin. Wim is gecertificeerd voor wat betreft verandermanagement (APMG) en Lean. Ook is hij gecertificeerd DISC en I-Opt facilitator.

Gastdocente: Désirée van Gorp

Désirée van Gorp is hoogleraar International Business en voorzitter van de International Advisory Board aan Nyenrode Business Universiteit. Zij is eveneens gasthoogleraar aan universiteiten in Uruguay, China en Italië. Daarnaast is zij actief in verschillende bestuurs- en toezichthoudende functies, onder meer bij Atradius, World Trade Organization’s Chairs Programme, NBTC Holland Marketing, Stichting Young & Bold, Expert Panel en (als voorzitter van) Vroege Fase Fonds voor start-ups van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht.

Foto van Desiree van Gorp

Tevens is zij betrokken bij de Women in Business Awards 2023 in het kader van de United Nations’ World Investment Forum. Naast haar onderzoek en onderwijs, adviseert zij organisaties, profit en non-profit, inzake duurzame waardeketens, bouwen van ecosystemen, innovatie en digitalisering daarbij gebruik makend van de design thinking methode om veranderingen in organisaties te begeleiden. Désirée heeft haar meester titel aan Universiteit Leiden behaald, is op Nyenrode gepromoveerd in bedrijfskunde op het onderwerp global sourcing, offshoring & outsourcing en is in design thinking opgeleid aan Universiteit Stanford. 

De volgende boardroom dynamics-module vindt plaats in september 2023.

Door Leonie Tiel Groenestege (aangepast juli 2023)