Een positieve impact met duurzaam ESG beleid

Om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van deelnemers en de maatschappij is het belangrijk om verantwoord beleggen en ESG onderdeel te maken van het fondsbeleid. Positieve impact bereiken door in te zetten op duurzaamheid staat dan ook voor veel pensioenfondsen hoog op de agenda. Dat moet ook wel, in 2022 moeten de actieplannen voor het klimaatcommitment van de financiële sector aan het Nederlandse klimaatakkoord er liggen.

Duurzaam beleid vertaalt zich nog niet altijd naar de praktijk
Uit het meest recente pensioenfondsenbenchmark onderzoek dat Xander Urbach (Senior Project Manager Responsible Investment bij VBDO) in 2020 heeft uitgevoerd blijkt dat bijna 30% van de 50 grootste pensioenfondsen een doelstelling hebben om in 2050 een emissieloze portefeuille te hebben. Er valt nog veel werk te doen op dit gebied. Op dit moment heeft 18% een uitgewerkte strategie om dit te bereiken.

Wordt aanjager van duurzaamheidsdoelstellingen
Xander Urbach: “ Door de groeiende beschikbaarheid van ambitieuze instrumenten zoals de PAB en CTB-benchmarks van de Europese Commissie kunnen alle pensioenfondsen, van groot tot klein, duurzaam beleggen. Het is belangrijk dat pensioenfondsen hun uitvoerders uitdagen om ambitieus beleid uit te voeren. Met een hoger ESG kennisniveau zijn pensioenfondsbesturen beter in staat om de belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen aan te jagen.

‘ESG in één dag’
Voor SPO-alumni introduceert SPO: ‘ESG in één dag’. Xander Urbach is één van de docenten van deze module. En wij gingen met hem en de andere docenten in gesprek over ESG.

Xander Urbach: “Bij ‘ESG in één dag’ gaan we met bestuurders in gesprek over de belangrijkste ESG-thema’s die bij pensioenfondsen op de bestuurderstafel liggen. Bijvoorbeeld de Sustainable Finance Disclosure Regulation,bestuurs-verantwoordelijkheden rondom klimaatverandering en deelnemersbetrokkenheid.

Dit doen we met verschillende docenten die ingaan op de dilemma’s die spelen. Aan het einde van de dag hebben deelnemers een gedegen actieplan om ESG te implementeren bij het pensioenfonds. Deelnemers aan ‘ESG in één dag’ zijn hierna in staat om ambitieus beleid te herkennen en hun vermogensbeheerders te toetsen op de implementatie van het ESG-beleid.“

Meer inzicht in alle facetten van duurzaamheid
Ook Jaap van Dam, Principal Director Strategy van PGGM, is één van de docenten tijdens deze dag.

Jaap van Dam: “Ik denk dat de meeste fondsen een eerste generatie-beleid rond klimaat, transitie en adaptatie, hebben geformuleerd. De wet -en regelgeving verandert snel, en er zijn zeer veel grote vragen, zoals: wat betekent het om op weg te gaan naar net-zero? Hoe kan ik dat in mandaten inpassen? Hoe kunnen we dat meten en monitoren?

Als bestuurder of betrokkene is een volledig en actueel overzicht over alle facetten van duurzaamheid nodig om te zorgen dat je pensioenfonds bij blijft en de juiste kant op beweegt. Tijdens de module ESG in één dag bieden wij hierin helderheid. Interactie en casussen leiden tot onmiddellijk toepasbare inzichten. Je krijgt in één dag een volledig en actueel overzicht over het snel veranderende speelveld van duurzaam beleggen. Dat maakt dat je als bestuurder alle ingrediënten hebt om je bestaande beleid en uitvoering te beoordelen en vervolgstappen in beleid en uitvoering met vertrouwen te kunnen inzetten.”

Kunt u uw keuzes verantwoorden?
Piet Klop, ‘docent ESG in één dag’ en Hoofd Verantwoord Beleggen bij PGGM, vult aan: “Pensioenfondsen kunnen hun borst natmaken: ze zullen zich steeds meer moeten verantwoorden voor de impact van hun beleggingen. Van de risico’s die samenhangen met negatieve impact, tot de geloofwaardigheid van beweringen van positieve impact. ‘Radical transparency’ in een context van oplopende problemen.

Ik raad deelnemers aan om ‘ESG in één dag’ te volgen, omdat de maatschappelijke impact van beleggingen net zo belangrijk gaat worden als financieel risico en rendement. We behandelen, onder andere, de evolutie van Verantwoord Beleggen van normatieve uitsluitingen naar positieve impact aan de hand van een levensechte ‘case’ .”

Meer weten over ‘ESG in één dag’?
Als bestuurder of (mede)beleidsbepaler is het belangrijk up to date te blijven met de laatste ontwikkelingen. Er wordt immers veel van u verwacht: de juiste kennis, bestuurlijke competenties en professioneel gedrag. Met name op het gebied van verantwoord beleggen en ESG volgen de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op en vraagt deze turbulente tijd dat u uw kennis op peil houdt.

Vergroot u graag uw kennis op het gebied van verantwoord beleggen en ESG om zo een positieve impact te bereiken op duurzaamheid? Dan is de module ESG in één dag op 20 mei 2022 de ideale gelegenheid voor alumni uit de governance A en B leerlijnen om elkaar weer eens te ontmoeten en uw kennis over verantwoord beleggen en ESG verder uit te breiden.