Aan de slag met de Wet toekomst pensioenen

Eind 2020 is de concept wettekst van de Wet toekomst pensioenen gepresenteerd. In de module ‘Aan de slag met de Wet toekomst pensioenen’ maakt u kennis met het nieuwe pensioencontract. U gaat aan de slag met de in-en outs van de concept Wet toekomst pensioenen en maakt u de vertaalslag naar uw eigen fonds.

Praktisch inzicht
SPO geeft u met deze module praktisch INZICHT in, de gevolgen van, de besluiten die op korte termijn genomen moeten worden door sociale partners, pensioenfondsbesturen en verantwoordings- en belanghebbendenorganen. Na het volgen van de module kunt u de verschillen beschrijven tussen uw huidige pensioenregeling en de verbeterde premieregeling en het nieuwe pensioencontract en de impact van beide op uw pensioenfonds.

Uw eigen checklist op maat als resultaat
Na afloop van de module heeft u uw eigen checklist op maat, waarmee partijen in uw organisatie of bedrijfstak de voorbereidingen kunnen treffen om gezamenlijk, efficiënt en effectief te werken aan de invoering van het nieuwe pensioencontract.

INZICHT leer- en opleidingsprogramma
Deze module maakt deel uit van het totale INZICHT programma. INZICHT is het meerjarig leer- en opleidingsprogramma van SPO in de transitie naar een nieuw pensioenstelsel.