Zonder kennis geen kwaliteit

De overtuiging van AZL

Kwaliteit, dat is wat opdrachtgevers willen zien. En zonder kennis geen kwaliteit, is de overtuiging van AZL. Vandaar dat de pensioenuitvoerder met kantoren in Heerlen en Utrecht tijdens offertetrajecten volop inzet op het laten zien van kennis en deskundigheid. Wat is hun visie en hoe borgen zij de waardevolle kennis intern?

Bijzondere aanpak

De kennis over pensioen bij AZL ontstaat op een bijzondere manier. In samenwerking met SPO geven interne opleiders van AZL zelf de opleidingen. Dat zorg voor korte lijnen met de cursisten en grote interne betrokkenheid. Ook komt de kennis van AZL-medewerkers al in een vroeg stadium met de klant aan bod. Tijdens het offertetraject neemt AZL de klant mee de werkvloer op. Medewerkers vertellen het inhoudelijke verhaal en demonstreren de systemen. Een verademing volgens de klanten, die betrrokkenheid, openheid en expertise ervaren. 

Directieleden of managers kunnen mooie presentaties geven, maar het draait uiteindelijk om de medewerkers. Zij komen in de toekomst wellicht voor die klant te werken, dus hun deskundigheid is het belangrijkst.

Leergierige organisatie

Kennis is geen momentopname, maar moet voortdurend worden opgebouwd. AZL verwacht van haar medewerkers continue ontwikkeling. Een succesvol afgeronde Opleding Collectieve Pensioenen is een minimale vereiste voor medewerkers in de pensioenuitvoering, waarna de Leergang Collectieve Pensioenen kan worden gevolgd. De slagingspercentages zijn nagenoeg 100 procent. Het kennisniveau én de motivatie van medewerkers is dus dik in orde. Ook medewerkers die niet direct met pensioenregelingen te maken hebben, volgen de Introductiecursus Pensioenen. Op die manier is iedereen op de hoogte van het werkveld. 

De pensioenwereld is continu in beweging. Opleidingsmateriaal ontwikkelen is één, maar de inhoud ervan onderhouden is een tweede. SPO monitort voor AZL de ontwikkelingen en vertaalt deze naar de opleidingen die AZL volgens haar eigen manier geeft.