Medewerkers breed inzetbaar

Verzekerd van continue kwaliteit in de uitvoering

Verzekerd van continue kwaliteit in de uitvoering

De slagkracht van haar pensioenuitvoering vergroten. Dat was de wens van een pensioenuitvoerder. Met verschillende vestigingen en een verscheidenheid aan medewerkers was dat geen gemakkelijke opgave.

De uitvoeringsorganisatie nam daarvoor de opleidingseisen voor alle medewerkers in de pensioenuitvoering opnieuw onder de loep. Met als uitgangspunten: het waarborgen van continue kwaliteit in de uitvoering en de inzetbaarheid van medewerkers vergroten.

Permanent vakbekwaam

Samen met SPO biedt de organisatie haar medewerkers in de pensioenuitvoering een uitgekiend opleidingsprogramma aan. De Opleiding Collectieve Pensioenen vormt de basis voor alle medewerkers in de pensioenuitvoering. Daarna kunnen pensioenspecialisten de Leergang Collectieve Pensioenen volgen, waar zij met complexe pensioenvraagstukken aan het werk gaan. Wanneer de vakkennis op het gewenste eindniveau is gebracht, volgen deze specialisten een vorm van continue educatie; SPO Permanent. Kennis opfrissen en bijspijkeren op actuele pensioenontwikkelingen staan in dat traject centraal. Zo blijven deze pensioenspecialisten goed toegerust om te functioneren in de razendsnel veranderende pensioenwereld.

Uiteindelijk profiteren de pensioenfondsen die klant zijn van de pensioenuitvoerder. Eenzelfde opleidingsachtergrond maakt samenwerken immers gemakkelijker, zorgt voor continue kwaliteit en brede inzetbaarheid. En dat is wel zo efficiënt.