Jongeren enthousiast maken voor een plek in de pensioensector

SPO en PensioenLab Academie slaan handen ineen

Slechts twee procent van alle pensioenfonds- bestuurders is op dit moment jonger dan 35 jaar. De stem van jongeren wordt dus nog weinig gehoord in boardrooms. Stichting PensioenLab wil dat veranderen en ontwikkelde hiervoor de PensioenLab Academie. Een initiatief dat SPO een warm hart toedraagt en daarom belangeloos ondersteunt…

“Het is de taak van pensioenfondsbesturen om alle belangen te behartigen. Daar zijn verschillende standpunten voor nodig. Jongeren bekijken het thema pensioen met een frisse blik. En dat doet de discussie goed”, vertelt Ellen te Paske-Lievestro, Projectleider PensioenLab Academie namens FNV Jong. “Nog te vaak wordt de pensioendiscussie gedomineerd door de ouderen van nu. Terwijl hun belangen heel anders kunnen zijn dan die van jongeren. Diversiteit is daarom belangrijk. Helaas kunnen nog maar weinig fondsen voldoen aan de principes uit de Code Pensioenfondsen.”

Jongeren bekijken het thema pensioen met een frisse blik. En dat doet de discussie goed.

Meer stemgeluid van jongeren
Stichting PensioenLab is in 2014 opgericht door FNV Jong, VCP Young Professionals en CNV Jongeren. Het doel? Meer stemgeluid van jongeren in het pensioendebat brengen. “Om jongeren tot 35 jaar te enthousiasmeren voor een plek in een pensioenfondsbestuur of verantwoordingsorgaan hebben we het project Kweekvijver ontwikkeld, dat vanaf dit jaar is omgedoopt tot de PensioenLab Academie”, zegt Te Paske. “Ieder jaar starten we met 3 verschillende groepen: de PensioenLab Academie Junkies, de Genieters en de Verleiders. Alle groepen krijgen op hun niveau colleges van ervaringsdeskundigen.”

Mooie samenwerking
SPO onderschrijft het belang van divers samengestelde pensioenfondsorganen en steunde daarom de PensioenLab Academie met advies en de inhoud van colleges. “Er ontstond een mooie samenwerking”, aldus Te Paske. “SPO stelde de online leeromgeving beschikbaar en bood een selectie van de inhoud van de modules ‘Geschikt worden op niveau A’. De FNV leverde de docenten die goedgekeurd zijn door SPO om de bijeenkomsten te verzorgen. Echt super! 15 deelnemers volgden in maart en april 6 avondcolleges en kregen in korte tijd de ins en outs van niveau A. Het bleek een zeer gemotiveerde, enthousiaste groep. Er zaten absoluut deelnemers tussen die een bestuursfunctie aan zouden kunnen en verder opgeleid kunnen worden.”

De Verleiders hebben nooit eerder met pensioenen te maken gehad en krijgen de basis mee. De leergang Genieters geeft meer handvatten voor een eventuele plek in het verantwoordingsorgaan. En de Junkies worden gericht opgeleid en klaargestoomd voor een bestuursfunctie. “Het is natuurlijk niet onze intentie om de jongeren volledig op te leiden. Maar we willen ze wel een traject met body bieden om ze een kans te laten maken op een toekomstige plek in een bestuur. Vandaar dat we SPO hebben opgezocht.”

Er zijn absoluut jonge mensen die een bestuurdersfunctie aankunnen en verder opgeleid kunnen worden.

Besmet raken met het pensioenvirus
PensioenLab heeft inmiddels een groot netwerk van jongeren gecreëerd die op termijn actief willen en kunnen zijn binnen het verantwoordingsorgaan, bestuur of toezicht van een pensioenfonds. “Ook ikzelf ben op deze manier besmet geraakt met het pensioenvirus”, lacht Te Paske. “In 2014-2015 deed ik mee met de toenmalige Kweekvijver en vanaf dat moment rolde ik de pensioenwereld in. Het is een virus waar je niet meer vanaf komt. Maar ik weet uit eigen ervaring: de inhoud is de basis, kun je het echter niet in de praktijk brengen dan weet je nooit of je het ook daadwerkelijk kunt doen. Een traineeship of stage is noodzakelijk anders ebt de kennis snel weg.”

Dat is dan ook de tip die Te Paske van harte mee wil geven aan pensioenfondsen. “Start traineeships en denk na over hoe het fonds zelf kan bijdragen aan verjonging van het bestuur. Ons netwerk bestaat inmiddels uit maar liefst 400 jongeren. Geïnteresseerde jongeren genoeg dus. Met een traineeship leidt je jongeren op en krijg je al veel input. Oftewel, een win-winsituatie waar beide partijen veel profijt van kunnen hebben”, besluit Te Paske.