COR Klankbord voor pensioenvragen

Pensioencursus voor Centrale Ondernemingsraad O-I Manufacturing

Pensioencursus voor Centrale Ondernemingsraad O-I Manufacturing

Voor ondernemingsraden wordt het steeds belangrijker om kennis te hebben van pensioen. De voltallige centrale ondernemingsraad van O-I Manufacturing Netherlands heeft daarom bij SPO een tweedaagse pensioencursus gevolgd. “Pensioenkennis is voor ons een must, het onderwerp leeft enorm op de werkvloer,” aldus Huub de Bruijn, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van O-I.

Afhankelijk van wat er in de CAO is afgesproken, heeft een OR of COR meer of minder inspraak in de pensioenvoorziening van een bedrijf. Volgens de Wet op de ondernemingsraden is de OR verplicht om het bedrijf te toetsen op naleving van de CAO. Om die reden zou iedere OR de drijfveer moeten hebben zijn kennis op pensioengebied te vergroten en zijn horizon te verbreden.

COR-voorzitter Huub de Bruijn

Pensioenkennis voor de OR

Er kunnen allerlei redenen zijn voor ondernemingsraden en centrale ondernemingsraden om hun pensioenkennis te vergroten. Bijvoorbeeld als ondernemingspensioenfondsen fuseren. De OR is een inspraakorgaan en moet wanneer er wijzigingen in een pensioenregeling zijn, een mening kunnen vormen en een oordeel kunnen vellen over deze wijzigingen. De rol van een OR kan bovendien groter worden wanneer een pensioenfonds overgaat naar een andere regeling.