header spo algemeen

Werken aan kwaliteit

Onderzoek onder onze klanten en cursisten naar de kwaliteit van onze dienstverlening en onze opleidingen leverde een stroom aan complimenten en positieve geluiden op. We zijn heel erg trots op die goede waarderingen en blijven ons met veel enthousiasme inzetten voor alle professionals in de pensioensector. Met wat er goed gaat, én met wat er beter kan. Want vooral de genoemde verbeterpunten en verbetersuggesties uit het onderzoek knopen we goed in onze oren.  

De onderstaande verbeterpunten uit het onderzoek staan de komende maanden hoog op onze agenda: 

Printen theorie online leeromgeving

Hoewel de digitale leeromgeving als heel plezierig wordt ervaren, hebben sommige cursisten behoefte aan handzame documentatie op papier. Voortaan ontvangen cursisten bij inschrijving een duidelijke handleiding over het printen van de theorie in de online leeromgeving en de vindbaarheid van pdf-documenten. 

Kwaliteit lesmateriaal

U mag correct lesmateriaal blijven verwachten. De komende maanden scherpen we de controle op de kwaliteit van het lesmateriaal aan, zodat zo min mogelijk verwarring ontstaat door onjuiste informatie of een ingewikkelde vraagstelling.

Docenten

Onze SPO-docenten krijgen een hoge waardering: het zijn experts op hun vakgebied, didactisch goed onderlegd en altijd weten ze een goede verbinding te leggen met de praktijk. Uiteraard mag u het beste niveau van onze docenten blijven verwachten. Daarom blijven we aandacht besteden aan het opleiden van de docenten zelf, waaronder het aanscherpen van hun didactische vaardigheden: van de manier van lesgeven tot het geven van terugkoppeling op eindopdrachten.

Examens en essays

Niets blijkt zo veel reacties bij onze klanten en cursisten op te roepen als de examens en de essays. Belangrijke onderwerpen waarop wij waardevolle feedback ontvingen. SPO gaat aan de slag met aanpassingen in het proces, de inhoud en de vorm. We nemen onder meer de inzagetermijn, de beoordelingstermijn en de vraagstelling onder de loep. Ook kijken we naar het verbeteren van de aansluiting van de proefexamens op het uiteindelijke examen.

Continu werken aan kwaliteit

Bij SPO werken we continu aan het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Alleen dan kunnen we van betekenis zijn en blijven voor alle professionals in de pensioensector. Daarom is het belangrijk te weten wat er goed gaat én wat er beter kan. We vragen onze klanten en cursisten regelmatig om feedback, waarnaar we goed luisteren. Gaat er iets niet goed of heeft u suggesties voor ons? Laat het ons weten via info@spo.nl.

Onderwijskundige visie

Voor professioneel opleiden in de pensioensector is meer nodig dan verstand van pensioen.

Lees onze onderwijskundige visie

Kwaliteitsborging

Kwaliteit staat voorop bij SPO. Om deze kwaliteit te borgen werken wij met verschillende partijen.

Lees hier meer over onze kwaliteitsborging

De mensen achter SPO