header spo algemeen

Werken aan kwaliteit

Onderzoek onder onze klanten en cursisten naar de kwaliteit van onze dienstverlening en onze opleidingen leverde tal van complimenten en verbeterpunten op. We zijn heel trots op die goede waarderingen. En met de verbeterpunten gingen we met veel enthousiasme aan de slag. We blijven ons inzetten voor alle professionals in de pensioensector. Met de ambitie steeds beter te worden en goed voorbereid te zijn op de toekomst van onze klanten en cursisten.

We werkten de afgelopen maanden aan onderstaande verbeterpunten uit het onderzoek:

Printen theorie online leeromgeving

Hoewel de digitale leeromgeving als heel plezierig wordt ervaren, hebben sommige cursisten behoefte aan handzame documentatie op papier. Voortaan ontvangen cursisten bij inschrijving een duidelijke handleiding over het printen van de theorie in de online leeromgeving en de vindbaarheid van pdf-documenten. 

Kwaliteit lesmateriaal

De komende maanden scherpen we de controle op de kwaliteit en de leesbaarheid van het lesmateriaal aan, zodat zo min mogelijk verwarring ontstaat door onjuiste informatie of een ingewikkelde vraagstelling. 

Docenten

We ontvingen belangrijke suggesties en verbeterpunten over wat er beter kan bij ons docentencorps. Daarom blijven we aandacht besteden aan het opleiden en begeleiden van onze docenten, waaronder het aanscherpen van hun didactische vaardigheden. Denk aan de manier van lesgeven, het gebruik van werkvormen en het geven van terugkoppeling op eindopdrachten. Tal van SPO-docenten kregen trouwens een hoge waardering. Vaak zijn het experts op hun vakgebied, zijn ze didactisch goed onderlegd en weten ze een goede verbinding te leggen met de praktijk.

Examens en essays

Niets blijkt zo veel reacties bij onze klanten en cursisten op te roepen als de examens en de essays. Belangrijke onderwerpen waarop wij waardevolle feedback ontvingen. We werken aan verbeteringen en aanpassingen in het proces, de inhoud en de vorm, denk aan: de inzagetermijn, de beoordelingstermijn en de vraagstelling. Ook gaan we zorgen voor een vebetering in de aansluiting van de proefexamens op het uiteindelijke examen.

Continu werken aan kwaliteit

Bij SPO werken we continu aan het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Alleen dan kunnen we van betekenis zijn en blijven voor alle professionals in de pensioensector. Daarom is het belangrijk te weten wat er goed gaat én wat er beter kan. We vragen onze klanten en cursisten regelmatig om feedback, waarnaar we goed luisteren. Gaat er iets niet goed of heeft u suggesties voor ons? Laat het ons weten via info@spo.nl.

Onderwijskundige visie

Voor professioneel opleiden in de pensioensector is meer nodig dan verstand van pensioen.

Naar onderwijskundige visie

Kwaliteitsborging

Kwaliteit staat voorop bij SPO. Om deze kwaliteit te borgen werken wij met verschillende partijen.

Lees hier meer over onze kwaliteitsborging

De mensen achter SPO