header spo algemeen

SPO + VBA: Kennis van Pensioenvermogen

Kennis als kernwaarde

In korte tijd zijn de deskundigheidseisen voor pensioenfondsen sterk toegenomen. Met name op het gebied van vermogensbeheer is de lat hoog komen te liggen. Daar komt bij dat de financiële wereld erg complex is geworden en veel pensioenfondsen met hun vermogensbeheer voor lastige uitdagingen staan. Meer dan ooit is de juiste kennis een absolute kernwaarde.   

Een slimme combinatie

SPO is hét opleidingsinstituut van, voor en door de pensioensector. VBA is hét instituut voor kennisontwikkeling in de financiële wereld. De beroepsvereniging voor beleggingsprofessionals loopt vooruit in alle denkbare ontwikkelingen rond vermogensbeheer. Door de samenwerking met SPO komt deze unieke kennis rechtstreeks ten goede aan bestuurders van pensioenfondsen.

Input op maat

VBA levert input op alle delen van de SPO Governance Leergang die betrekking hebben op vermogensbeheer. Zoals beleggingsstrategieën, risk management, ALM, investment performance measurement, duurzaam beleggen en uitbesteding. In alle gevallen is de aangeboden kennis specifiek toegesneden op de omstandigheden en uitdagingen van een pensioenfonds. 

 SPO levert input in het PE-aanbod van de VBA die betrekking heeft op het werkgebied van het pensioenfondsbestuur.

VBA PE module met SPO-input:

  • PE 12-13: Module 5: Ken uw klant! Inzicht in de dilemma’s en uitdagingen van het pensioenfondsbestuur 

 

Gezamenlijk aanbod voor bestuurders

De samenwerking biedt pensioenfondsbestuurders ook een goede gelegenheid rechtstreeks gebruik te maken van de kennisontwikkelingen binnen VBA om hun kennis van vermogensbeheer op niveau te houden. VBA biedt hiertoe besturen een lidmaatschap aan tegen een gereduceerd tarief.  Dit lidmaatschap biedt bestuurders toegang tot de VBA bijeenkomsten, het jaarlijkse ALM congres, het VBA Journaal en e-nieuwsbrieven. 

SPO biedt besturen de mogelijkheid om dit lidmaatschap uit te breiden met een abonnement op SPO Connects tegen 25% korting.  De bijeenkomsten van SPO Connects  sluiten bestuurders in korte tijd aan op alle ontwikkelingen in de pensioensector. 

“Er vormt zich van nature een brug tussen de pensioensector en de beleggingssector. Daar zetten we met deze samenwerking een heel stevige pijler onder. Mark de Wijs, directeur SPO.”

Afbeelding

Onderwijskundige visie

Voor professioneel opleiden in de pensioensector is meer nodig dan verstand van pensioen.

Lees onze onderwijskundige visie

Kwaliteitsborging

Kwaliteit staat voorop bij SPO. Om deze kwaliteit te borgen werken wij met verschillende partijen.

Lees hier meer over onze kwaliteitsborging

De mensen achter SPO