header spo algemeen

Leden Redactieteam

Redactieteam vermogensbeheer
Mevr. S.P. Bybau-Bierhoff (content coördinator SPO) 
Hr. K.J.L. Schreurs
Hr. A.A.M. Lute RBA
Hr. drs. J.M. Overmeer (namens SPO)
Hr. prof. dr. A.M.H. Slager RBA

Overige redactieteams
Mevr. mr. dr. E.M.F. Schols-van Oppen
Hr. L.G. Witkamp AAG

Mevr. C.H.M. van den Hoeven

Onderwijskundige visie

Voor professioneel opleiden in de pensioensector is meer nodig dan verstand van pensioen.

Naar onderwijskundige visie

Kwaliteitsborging

Kwaliteit staat voorop bij SPO. Om deze kwaliteit te borgen werken wij met verschillende partijen.

Lees hier meer over onze kwaliteitsborging

De mensen achter SPO