header spo algemeen

Kwaliteitsborging

SPO heeft een verantwoordelijke taak gekregen van de pensioenfondsen en hun uitvoerders. Deze opdracht is: 'Zorg dat iedereen in onze sector tegen marktconforme voorwaarden de voor hem of haar noodzakelijke deskundigheid kan verwerven. En doe dat goed.’

Kwaliteit staat daarom hoog in ons vaandel. Om deze kwaliteit te borgen, werken wij met verschillende partijen.

  • Onafhankelijke Examencommissie: bewaakt de kwaliteit van de examens en houdt toezicht op het examenproces
  • Examenkamer: onafhankelijk en extern toezicht op de kwaliteit en onafhankelijkheid van de examens
  • CRKBO: kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs
  • SPEN: certificering van de bestuurdersopleidingen op basis van de deskundigheidseisen voor pensioenfondsbestuurders.

Onderwijskundige visie

Voor professioneel opleiden in de pensioensector is meer nodig dan verstand van pensioen.

Naar onderwijskundige visie

De mensen achter SPO