header spo algemeen

Ervaring Pensioenexecutive-programma: De pensioenfondsbestuurder

Kees Scheepens, Bestuurslid BPF Bouw

‘Het Pensioenexecutive-programma biedt een brede verdieping voor een volwaardige pensioenfondsbestuurder’

Kees Scheepens is senior beleidsmedewerker bij Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Vanuit deze functie is hij zo’n tweeënhalve dag per week werkzaam als bestuurslid namens de werkgevers bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPF Bouw). Scheepens is iemand die zich continu wil blijven ontwikkelen. In 2012 heeft hij het Pensioenexecutive-programma van ESAA gevolgd. ‘Het Pensioenexecutive-programma biedt mij de brede verdieping waarnaar ik op zoek was.’

Hoe ziet uw opleidingsroute als bestuurder er tot nu toe uit?

‘Ik ben sinds 2003 betrokken bij BPF Bouw. In eerste instantie hielp ik de bestuursstukken voorbereiden. Ik ben toen bij SPO de Opleiding Besturen van een Pensioenfonds gaan volgen. In 2006 ben ik benoemd als bestuurder van het pensioenfonds. Het jaar erna heb ik bij SPO de Masterclass Adviseur Collectieve Pensioenen gevolgd.

Daarmee voldeed u aan de deskundigheidseisen op niveau 1 en 2. Waarom dan nog de opleiding bij ESAA?

Ik wil mij kunnen blijven ontwikkelen. Ik heb ook diverse korte opleidingen van één of twee dagen gedaan. In 2010 ben ik begonnen aan de opleiding Chartered Financial Analyst bij de Universiteit van Amsterdam. Die heb ik niet afgemaakt. Er werd te specifiek ingegaan op één onderwerp. Vorig jaar kerst zag ik de advertentie van het Pensioenexecutive-programma van ESAA. In deze opleiding zou op allerlei pensioenaspecten dieper ingegaan worden. Dat sprak mij aan. Ik vind dat je als bestuurder overal iets van moet weten.’

Dat betekende iedere twee weken college volgen. Hoe is dat bevallen?

‘Voor elk college word je geacht drie uur aan voorbereidingstijd te besteden. Dat was wel reëel, hoewel ik moet bekennen dat ik niet altijd alle verplichte literatuur vooraf heb gelezen. Voor mij was het meest wezenlijke om heel actief alle colleges te volgen. Daar heb ik het meest van geleerd. De colleges waren leuk, inspirerend en goed. De docenten waren van hoog niveau en er was voldoende ruimte voor interactie. Je komt toch in een select gezelschap terecht, iedereen is op zoek naar inhoudelijke verdieping. Ook je medestudenten zijn allemaal kundige mensen. Dat is heel inspirerend. Een van mijn medestudenten had ik ooit als docent in een SPO-opleiding gehad.’

U moest natuurlijk ook tentamens maken en een scriptie schrijven.

‘Ieder blok wordt afgesloten met een tentamen. Je moet écht goed weten waar de stof over gaat. De materie vereist dat je constant intensief met de opleiding bezig bent. Dat is nogal wat, want je bent allemaal druk met werk. Mijn scriptie gaat over dashboards voor pensioenfondsbesturen. Als bestuurder krijg je enorm veel informatie en rapporten. Een dashboard laat kort en bondig zien waar het pensioenfonds staat, waar de financiële risico’s liggen, wat de dekkingsgraad is. Een aantal pensioenfondsen is er al mee gestart. Maar wat is nu de belangrijkste informatie die je als bestuurder nodig hebt? Mijn conclusie is dat een bestuur zelf moet bepalen wat voor een fonds de meest wezenlijk informatie is. Je verantwoordelijkheden kun je niet uitbesteden.’

Wat heeft het Pensioenexecutive-programma u opgeleverd?

‘Ik beschik nu over veel meer kennis en veel meer inzicht. Dat maakt mijn bril scherper. Ik weet beter waar de discussies écht over gaan. In mijn werk merk ik dat ik de zaken beter kan duiden, bijvoorbeeld in het contact met de toezichthouder. Ik praat makkelijker met de echte specialisten. Ik realiseer me ook dat iedereen zijn eigen achtergrond heeft. Zelf kom ik van achter de CAO-tafel. De opleiding helpt mij al die verschillende achtergronden te begrijpen en te duiden. Daarnaast heeft het mij heel veel extra contacten opgeleverd. Je spreekt intensief met mensen van andere pensioenfondsen, met directeuren van bestuursbureau, mensen met een andere rol. Dat is zo verrijkend.’

 

 

 

Onderwijskundige visie

Voor professioneel opleiden in de pensioensector is meer nodig dan verstand van pensioen.

Naar onderwijskundige visie

Kwaliteitsborging

Kwaliteit staat voorop bij SPO. Om deze kwaliteit te borgen werken wij met verschillende partijen.

Lees hier meer over onze kwaliteitsborging

De mensen achter SPO