header spo algemeen

Ervaring Pensioenexecutive-programma: De senior accountmanager

Margreet Roevros-Couprie, senior accountmanager bij TKP Investments
‘Je krijgt een wetenschappelijke basis, waarmee je ontwikkelingen beter kunt plaaten'.

Margreet Roevros-Couprie werkt sinds 1 augustus 2012 als senior accountmanager bij TKP Investments in Groningen. Hiervoor was zij bestuurslid namens de werknemers bij het Pensioenfonds PostNL. Om die overstap goed te kunnen maken, heeft Roevros-Couprie het Pensioenexecutive-programma bij ESAA gevolgd. ‘Als je voor je werk in de pensioensector een brede basis nodig hebt en je wilt de diepte in, dan is het Pensioenexecutive-programma bij ESAA een logische vervolgstap.’

Waarom het Executive Program Pensioenexecutive?

‘Als pensioenfondsbestuurder was ik al heel enthousiast over de pensioensector. Op een gegeven moment wilde ik graag een switch maken naar een functie als professional in de sector. In 2010 heb ik bij SPO de Leergang Besturen van een Pensioenfonds gevolgd. Dan krijg je zicht op alle voorkomende pensioenonderwerpen. Dat is goed. Maar om een volgende stap goed te kunnen nemen, wilde ik nog een slag maken. Ik wilde echt de diepte in. Toen kwam ik het Pensioenexecutive-programma tegen. Dat sprak mij meteen aan: de wijze van doceren, tentamens doen, een scriptie schrijven en een diploma halen.’

Hoe was het om weer in de collegebanken te zitten?

‘Ik heb geen academische basis, dus daar heb ik wel even een slag moeten maken. Er staat drie uur voorbereidingstijd voor een college, maar daar redde ik het niet mee. De colleges waren zeer inspirerend. De docenten waren echte specialisten op hun vakgebied. Je kunt buitengewoon veel van hen leren. De tentamens zijn open boek tentamens. Dat lijkt makkelijk, maar je moet de stof tot in de haarvaten beheersen. Je krijgt niet zo zeer begripsvragen, maar vooral Waarom-vragen. Daarvoor moet je echt begrijpen waar het om gaat. Dat is een enorme uitdaging.’

Hoe ging het er in de groep aan toe?

‘De groep bestond uit 13 mannen en 2 vrouwen, afkomstig uit verschillende delen van de pensioensector. De een is werkzaam bij een uitvoeringsorganisatie, de ander is directeur van een bestuursbureau of werkzaam als consultant. Er waren bestuurders van een aantal grote en kleine pensioenfondsen bij. Ieder brengt zijn eigen ervaring mee. Je praat op allerlei momenten met elkaar over de dagelijkse praktijk en actualiteit; tijdens de colleges maar ook daarbuiten.’

Heeft u uw scriptie al geschreven?

‘Ja, ik heb er de laatste maand zo’n tien tot vijftien uur per week aan besteed. Dat is zwaar naast je werk, maar ook heel interessant. Ik heb onderzoek gedaan naar de metingen die de afgelopen periode zijn gedaan om de risicobereidheid van deelnemers van pensioenfondsen vast te stellen. Dat is een onderwerp dat mij persoonlijk raakt. Hoe gaan we om met financiële risico’s en hoe communiceren pensioenfondsen daarover? Risicobereidheid is lastig om goed te meten. Ik heb zes metingen naar risicobereidheid geanalyseerd en deze gelegd naast de bijbehorende theoretische kaders.’

Wat heeft de opleiding u opgeleverd?

‘Een enorme hoeveelheid kennis en vooral: waarom lopen de dingen zoals ze lopen? Je krijgt een wetenschappelijke basis waarmee je de ontwikkelingen die nu spelen, beter kunt plaatsen. Het theoretische kader helpt je de losse flodders in de media te plaatsen en te relativeren. Ik kan onderwerpen beter overzien, hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden. In mijn werk ondersteun ik pensioenfondsbesturen bij hun vermogensbeheer. Ik ben gewend om als bestuurder te denken en de brede basis van het Pensioenexecutive-programma past daar heel goed bij. Ik ben alerter geworden. Ik probeer ervoor te zorgen dat er meer aandacht gaat naar de zaken die echt belangrijk zijn.’

Voor wie is het Pensioenexecutive-programma geschikt?

‘Voor iedere professional met een brede blik op de pensioenmaterie kan het programma zinvol zijn, zoals bestuurders en consultants in de uitvoeringsorganisatie. Voor mensen met een heel specialistische functie is het minder geschikt. Het gaat juist om de grote verbanden. Als je voldoende tijd wilt investeren, kan het je veel opleveren. Ik heb het bovendien als waanzinnig leuk en inspirerend ervaren.’

  

Onderwijskundige visie

Voor professioneel opleiden in de pensioensector is meer nodig dan verstand van pensioen.

Naar onderwijskundige visie

Kwaliteitsborging

Kwaliteit staat voorop bij SPO. Om deze kwaliteit te borgen werken wij met verschillende partijen.

Lees hier meer over onze kwaliteitsborging

De mensen achter SPO