header spo algemeen

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)

Doorlopende leerlijn voor ervaren pensioenprofessionals

Programma Certified Pensioenexecutive ESAA: brede verdieping na SPO-leerpaden

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) en SPO bieden in gezamenlijkheid een doorlopende leerlijn voor bestuurders en ervaren professionals in de pensioensector. In de sector groeit de behoefte aan inzicht in strategische pensioenvraagstukken, ook bij degenen die al aan de geschiktheidseisen voldoen. De opleidingen van SPO zijn afgestemd op die geschiktheidseisen. ESAA ontwikkelde het Programma Certified Pensioenexecutive voor pensioenprofessionals die wetenschappelijke verdieping willen.  

Het 'Wat en Hoe' bij SPO

De pensioenopleidingen van SPO en het Pensioenexecutive-programma van ESAA bieden samen een logische en doorlopende leerlijn voor bestuurders, uitvoerders, toezichthouders en andere pensioenprofessionals die hun geschiktheid willen vergroten. De SPO-leerpaden bieden de benodigde praktijkkennis (Wat en Hoe) om goed te functioneren. Voor bestuurders zijn dit opleidingen die aansluiten bij de nieuwe geschiktheidsseisen op niveau A en B. Voor adviseurs gaat het om verdieping en specialisatie. De opleidingen worden verzorgd door docenten vanuit de pensioenpraktijk.

Meer informatie over de Governance leertrajecten voor pensioenfondsbesturen

Meer informatie over het leertraject voor ervaren pensioenadviseurs

De 'Waarom-vraag' bij ESAA

Het Pensioenexecutive-programma van ESAA is bestemd voor ervaren bestuurders en professionals die op basis van verworven pensioenkennis en ervaring willen reflecteren op (strategische) pensioenvraagstukken. In dit programma staan de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit diverse pensioenrelevante vakgebieden centraal. Het docententeam bestaat uit hoogleraren van de Erasmus Universiteit Rotterdam en andere universiteiten en daarnaast uit gepromoveerde professionals uit de pensioenpraktijk.

De colleges zijn ingedeeld in de volgende deskundigheidsblokken:

  • Financiële markten
  • Balansbeheer en risicomanagement
  • Besluitvormingsprocessen in organisaties en markten
  • Juridische aspecten, verslaggeving en toezicht
  • Vaardigheden.

Daarnaast is er ruime aandacht voor de toepassing van de kennis in de pensioenpraktijk. De toepassingscolleges hebben bijvoorbeeld betrekking op asset allocatie, teamwerk en leadership en op krachtenvelden.

Deelnemers volgen gedurende het jaar 19 colleges. Per college wordt drie uur zelfstudie verwacht. Toetsing vindt plaats door middel van tentamens en een scriptie.

Meer informatie over de pensioenopleiding van ESAA 

Ervaringen van cursisten

Hieronder leest u de ervaringen van twee deelnemers die - na een leertraject bij SPO - het Pensioenexecutive-programma bij ESAA volgden.

Ervaring van een pensioenfondsbestuurder:

"Je komt in een select gezelschap, waar iedereen op zoek is naar de verdieping. Mijn bril is scherper. Ik weet nu beter waar de pensioendiscussies écht over gaan."

Ervaring van een senior accountmanager:

"Je leert waarom de dingen lopen zoals ze lopen. Ik ben alerter geworden. Ik probeer ervoor te zorgen dat er meer aandacht gaat naar zaken die echt belangrijk zijn."

Onderwijskundige visie

Voor professioneel opleiden in de pensioensector is meer nodig dan verstand van pensioen.

Naar onderwijskundige visie

Kwaliteitsborging

Kwaliteit staat voorop bij SPO. Om deze kwaliteit te borgen werken wij met verschillende partijen.

Lees hier meer over onze kwaliteitsborging

De mensen achter SPO