header spo algemeen

Bestuur en Raad van Advies

Het Bestuur en de Raad van Advies van SPO bestaan uit professionals werkzaam in de pensioenwereld.

Bestuur

 
  Afbeelding Afbeelding  Afbeelding

André Snellen
Bestuursvoorzitter
Pensioenfederatie /
St. Bpf voor de Detailhandel

drs. David van As
Secretaris
St. Bpf voor de Bouwnijverheid

Renate Pijst
Penningmeester
St. Pensioenfonds Ahold 

drs. Jochem Sluis
Bestuurslid
St. Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten 
 
     Afbeelding  
Tom van der Spek
Bestuurslid
Achmea 
Patty Hofmans
Bestuurslid
PGGM
Karin Zunneberg-Veerkamp
Bestuurslid
TKP Pensioen

Mieke Groenewegen
Bestuurslid
APG

Raad van Advies

Afbeelding   Afbeelding  Afbeelding
mr. Flip Klopper
Voorzitter Raad van Advies
drs. Bert Boertje
Lid Raad van Advies
De Nederlandsche Bank

prof. dr. Theo Kocken
Lid Raad van Advies
Cardano 

 

Ellen te Paske-Lievestro
Lid Raad van Advies
FNV Jong

 
 Afbeelding   Afbeelding  Afbeelding
mr. Peter Gortzak
Lid Raad van Advies
APG 
dr. Bart Oldenkamp
Lid Raad van Advies
Erasmus School of Accounting & Assurance
mr. Frans Prins CPE
Lid Raad van Advies
Zelfstandig adviseur
Nelly Altenburg
Lid Raad van Advies
Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector