Privacy statement

Privacy statement
Dit is de website van SPO – Stichting Pensioenopleidingen
Ons bedrijfsadres is Prinses Margrietplatsoen 90, 2595 BR Den Haag

SPO verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacy statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van SPO en de door inschrijvingen, contactaanvragen, nieuwsbriefabonnees en whitepaper downloads verstrekte persoonlijke informatie (hierna te noemen: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens (WBP)
SPO verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking van Persoonsgegevens
SPO behandelt de Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. SPO verzamelt Persoonsgegevens bij de inschrijvingen, het opnemen van contact via het contactformulier, het abonneren op de nieuwsbrief, solliciteren op vacatures en bij het downloaden van de SPO whitepapers. Deze gegevens worden verzameld ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen eenmalig op de hoogte te houden van SPO producten, dienstverlening en activiteiten. Indien u zich abonneert op de nieuwsbrief kunt u periodiek op de hoogte gehouden worden. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of SPO hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail te sturen naar info@spo.nl. SPO verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Welke cookies gebruikt SPO
De website www.spo.nl plaatst cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Bij uw volgende bezoek aan de SPO website zorgt de cookie ervoor dat de site uw browser herkent. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere gegevens opslaan. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of u laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Sommige functies of services van de SPO website functioneren wellicht niet goed zonder cookies. Verder worden de cookies gebruikt om het internetbezoek te monitoren, hierdoor kan SPO nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht en welke pagina’s ze bekeken hebben. SPO kan deze data niet herleiden tot een IP-adres, pc of individu.

Beveiliging
SPO heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op de websites van SPO is een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. SPO kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy statement van de desbetreffende website te lezen.


Vragen
Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op. 

Per e-mail: info@spo.nl
Per telefoon: (070) 427 66 55
Via het contactformulier

Wijziging van het privacy statement
SPO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Routebeschrijving SPO

Bel me terug

Laat uw telefoonnummer en uw vraag achter. Wij bellen u tijdens kantooruren terug.