header

Wet verbeterde premieregeling

In het afgelopen jaar is het onderwerp doorbeleggen ná de pensioendatum onderwerp van gesprek geweest in de politiek. Dat heeft geleid tot het initiatiefwetsvoorstel van het Kamerlid Lodders (‘Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden’). Ondertussen is het ook ingediende wetsvoorstel van het Kabinet (‘Wetsvoorstel Variabele Pensioenuitkeringen’) daarin opgenomen, het wetsvoorstel is toen omgedoopt tot 'Wet verbeterde premieregeling'. Doel van het wetsvoorstel is om het mogelijk te maken om ook ná pensioendatum rendement te generen waardoor de pensioenuitkering bij beschikbare premieregelingen hoger kan worden dan dat er op pensioendatum een levenslang pensioen van moet worden aangekocht. Deze Kennisupdate beschrijft het wetsvoorstel, de voor- en nadelen, het principe van het collectief toedelingsmechanisme, het keuzerecht en alle bijzonderheden zoals zorgplicht en communicatieverplichtingen.